Gå til hovedindhold

Ansøgning til ESAA

Her kan du læse mere om ansøgningsprocessen for optagelse på ESAA

 • Læs op

Indhold

  Ansøgningsfristen til ESAA 24/25 var den 26. januar og er nu lukket

  Hvis du overvejer at søge optagelse på ESAA, så er der flere steps på vejen:

  1.Tag en snak med din træner og dine forældre om ESAA. Er du klar til at indgå i et talent set-up? Hvad vil det betyde for dig og din hverdag?

  2. Tag til info møde i din sportsgren og på mulige skoler. Her vil du få mulighed for at høre, hvordan ESAA konceptet udmøntes i lige præcis din sportsgren og på den skole du drømmer om, møderne offentliggøres d. 29. november.

  3. Læs ESAA Code of Conduct, så du er forberedt på de forventninger vi har til hinanden på ESAA.

  4. Ansøg om optagelse. Hvis du beslutter dig til, at du gerne vil være en del af ESAA, så du skal ansøge via hjemmesiden. HUSK at du skal have en sportslig anbefaling fra en træner.

   

  Du kan søge om optagelse i ESAA, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Er blandt de absolut bedste til din sportsgren i sin årgang.
  • Har sportsligt potentiale til at nå højeste nationale niveau
  • Er bosat i Aarhus Kommune og/eller tilknyttet en klub fra Aarhus Kommune.
  • Træner målrettet og ønsker at være en del af et elitesportsmiljø.
  • Bliver anbefalet af en eliteklub og/eller specialforbund/Team Danmark.
  • Er dedikeret til at prioritere både sport og uddannelse

  Du kan søge om optagelse på:

  • 8., 9., eller 10. Klassetrin
  • Ungdomsuddannelser
  • Videregående uddannelser

  Deadlines til uddannelsesåret 2024-25:

  • Ansøgningsfrist til sportslig godkendelse, Team Danmark: 10. januar 2024
  • Ansøgningsfrist til ESAA: 26. januar 2024
  • Svarfrist fra ESAA til 10. Klasse og Ungdomsuddannelse: 22. februar 2024
  • Svarfrist fra ESAA til folkeskolens talentklasser: 15. marts 2024

  ESAA er partner i forskellige modeller, hvor udøvere er tilknyttet en videregående uddannelse. Vi har et samarbejde med på Aarhus Universitet, VIA Aarhus og Erhvervs Akademi Aarhus.
  (Videregående uddannelse, som ligger i forlængelse af ungdomsuddannelse)
  Ansøgning til uddannelsesåret 2024-25 åbner 1. december 2023.

  Hvis du vil ansøge om ESAA i kombination med en videregående uddannelse eller et job skal du
  Kontakte ESAAs Sportschef, Ole Keldorf

  Udfylde en ansøgnings formular:

  Søg om optagelse

  Den sportslige anbefaling skal udfyldes elektronisk af den træner, som er hovedansvarlig for udøveren.

  I forbindelse med sportslig anbefaling SKAL ESAA skabelonen anvendes. 

  Alle felter SKAL udfyldes

  Skabelon til skoleudtalelse for uddannelsesåret 2024-25 vil du kunne finde her senest 1. november 2023

  Download skabelon til sportslig udtalelse

  Alle ansøgninger bliver sportsligt vurderet af et bedømmelsesudvalg, der er sammensat af en repræsentant fra ESAA samt et antal repræsentanter fra den enkelte sportsgren - typisk ESAA koordinator, trænere eller specialforbunds repræsentanter.

  1. Vurdering af afslag.

  • Ønsker du at klage over bedømmelsesudvalgets afgørelse, kan du i første omgang klage til ESAAs sportslige ansvarlige, Ole Keldorf. Klagen fremsendes skriftligt med relevante begrundelser senest 14 dage efter afslag.

  2. Revurdering af ansøgning.

  • Derefter vil klagen blive gennemgået af det sportslige udvalg sammen med ESAAs sportslige ansvarlige, Ole Keldorf. Klagens indhold samt nye oplysninger kan i den sammenhæng benyttes. Der fremsendes svar senest 3 uger efter modtagelse af den oprindelige klage.

  3. Klage til bestyrelsen.

  • Hvis denne afgørelse skulle give anledning til yderligere klage, skal en sådan fremsendes til Eliteidræt Aarhus koordinator, som viderebringer klagen til bestyrelsen. Klagen fremsendes skriftligt med relevante begrundelser og kommentarer senest 14 dage efter afgørelsen af revurderingen.
  • Bestyrelsen vil primært forholde sig til de formelle forhold, og der vil blive afgivet en endelig afgørelse.
  • Bestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed
  Sidst opdateret: 1. marts 2024