Du kan søge om optagelse i ESAA, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Er blandt de absolut bedste til din sportsgren i sin årgang.
 • Har sportsligt potentiale til at nå højeste nationale niveau
 • Er bosat i Aarhus Kommune og/eller tilknyttet en klub fra Aarhus Kommune.
 • Træner målrettet og ønsker at være en del af et elitesportsmiljø.
 • Bliver anbefalet af en eliteklub og/eller specialforbund/Team Danmark.
 • Er dedikeret til at prioritere både sport og uddannelse

Du kan søge om optagelse på:

 • 8., 9., eller 10. Klassetrin
 • Ungdomsuddannelser
 • Videregående uddannelser

Deadlines til uddannelsesåret 2023-24: (opdateres)

 • Ansøgningsfrist til sportslig godkendelse, Team Danmark: 10. januar 2023
 • Ansøgningsfrist til ESAA: 27. januar 2023
 • Svarfrist fra ESAA til 10. Klasse og Ungdomsuddannelse: 22. februar 2023
 • Svarfrist fra ESAA til folkeskolens talentklasser: 15. marts 2023

 

Her finder du information om ansøgningsproceduren, når du vil søge om optagelse til 8., 9. eller 10. klasse. Alle, der ønsker at blive en del af ESAA, skal ansøge herom. Ansøgningsperiode til uddannelsesåret 2023-24: 1. december 2022 - 27. januar 2023 Ansøgningsformular findes nederst på siden

Hvis du vil søge optagelse i Folkeskolens Talentklasser (8. og 9. klasse) på Rundhøjskolen eller Ellevangskolen skal du:

 1. Fremskaffe en sportslig anbefaling fra din klub eller dit forbund og en skoleudtalelse fra din nuværende skole
  • Skabelon til den sportslige anbefaling kan downloades her
  • Skabelon til skoleudtalelse kan downloades her
 2. Gennemlæse ESAA Code of Conduct
 3. Udfylde ansøgning om optagelse på den elektroniske formular (nederst på denne side fra 1. december).
  • Den sportslige anbefaling og skoleudtalelsen skal uploades i Word- eller PDF-format. IKKE som billed-fil. 
  • Ansøgningen uploades direkte 

Alle ansøgninger behandles i et sportsligt bedømmelsesudvalg bestående af ESAA, klubber/forbund.
Du modtager svar fra ESAA på mail.

Bliver du godkendt til ESAA og går på en anden skole end Rundhøjskolen og Ellevangskolen, skal du indsende en skoleskift formular. Denne sendes til dig sammen med optagelsesbrevet på mail. 

Hvis du vil søge optagelse i Folkeskolens Talentklasser (10.klasse) på Rundhøjskolen skal du:

 1. Fremskaffe en sportslig anbefaling fra din klub eller dit forbund og en skoleudtalelse fra din nuværende skole
  • Skabelon til den sportslige anbefaling kan downloades her.
  • Skabelon til skoleudtalelse kan downloades her
 2. Udfylde en ansøgning om optagelse på den elektroniske formular (nederst på denne side fra 1. december).
  • Ansøgningen uploades direkte 

Alle ansøgninger behandles i et sportsligt bedømmelsesudvalg bestående af ESAA, klubber/forbund.
Du modtager på mail svar fra ESAA

Bliver du godkendt til ESAA skal du  ansøge om optagelse i 10. klasse på Rundhøjskolen via www.optagelse.dk Senest 1. marts 2023. Husk at sætte kryds/flueben ved 'Idrætstalentklasse (kræver sportslig godkendelse fra ESAA).

ANSØGNINGSFORMULAR

ESAA er partner i forskellige modeller, hvor udøvere er tilknyttet en videregående uddannelse. (Videregående uddannelse, som ligger i forlængelse af ungdomsuddannelse) Ansøgning til uddannelsesåret 2022-23 åbner 1. december 2021

Hvis du vil ansøge om ESAA i kombination med en videregående uddannelse eller et job skal du

Kontakte ESAAs Sportschef, Ole Keldorf

Udfylde en ansøgnings formular:

 

 

 

 

 

Se mere på Aarhus Universitets elitesports hjemmeside og Erhvervsakademi Aarhus' hjemmeside

 

Her finder du information om ansøgningsproceduren, når du vil søge om optagelse til Risskov Efterskole. Alle, der ønsker at kombinere efterskoleopholdet med ESAA, skal ansøge herom. Ansøgningsperiode til uddannelsesåret 2023-24: 1. december 2022 - 27. januar 2023

Hvis du vil kombinere dit ophold på Risskov Efterskole med ESAA (blandt andet morgentræning) skal du

1. Rekvirere en sportslig anbefaling fra din klub eller dit forbund. Skabelon til den sportslige anbefaling  kan downloades her.

2. Udfylde en ansøgning om optagelse på den elektroniske formular. Ansøgningen uploades direkte 

 

 

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på ESAA i kombination med ungdomsuddannelse og Risskov Efterskole. Ansøgningsperiode til uddannelsesåret 2023-24: 1. december 2022 - 27. januar 2023 Ansøgningsformular findes nederst på siden

Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du som atlet

 • gøre skolen opmærksom på din status
 • skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen
 • få adgang til supplerende undervisning
 • forlænge din ungdomsuddannelse

Hvis du vil morgentræne, og i øvrigt have de fordele som ESAA giver, skal du altså søge ESAA - også selvom du har en sportslig godkendelse fra Team Danmark.

Hvis du ønsker forlænget ungdomsuddannelse på 4 år og ønsker morgentræning/fysioterapi/kurser osv. (ESAA) skal du:

 • Ansøge Team Danmark om godkendelse sker via www.teamdanmark.dk
 • Ansøgningsfrist til Team Danmark 10. januar 2023
 • Hvis du bliver Team Danmark godkendt til forlænget ungdomssuddannelse tæller denne som din sportslige anbefaling.
 • Udfylde ansøgning om optagelse på ESAA via den elektroniske formular nederst på siden
 • Gennemlæse ESAA Code of Conduct

Hvis du ikke ønsker forlænget ungdomsuddannelse og gerne vil ha morgentræning/fysioterapi/ kurser osv (ESAA) skal du:

 • Fremskaffe en sportslig anbefaling fra din klub eller forbund. 
 • Skabelon til den sportslige anbefaling kan downloades her 
 • Gennemlæse ESAA Code of Conduct
 • Udfylde ansøgning om optagelse på ESAA via den elektroniske formular nederst på siden
 • Den sportslige anbefaling skal uploades i Word- eller PDF-format. IKKE som billed-fil.
 • Ansøgningen uploades direkte 
                                                                                                                         

Alle ansøgninger behandles i sportslige bedømmelsesudvalg bestående af ESAA, klubber og forbund.

Ansøgere med Team Danmark godkendelse er også garanteret ESAA´s sportslige godkendelse.

Du modtager på mail svar fra ESAA 

Bliver du godkendt til ESAA skal du ansøge om optagelse på den uddannelses institution du søger optagelse på via www.optagelse.dk. Under bemærkninger noteres, at du er godkendt af ESAA  og/eller Team Danmark til optagelse

ANSØGNINGSFORMULAR

Den sportslige anbefaling skal udfyldes elektronisk af den træner, som er hovedansvarlig for udøveren.

I forbindelse med sportslig anbefaling SKAL ESAA skabelonen anvendes. 

Alle felter SKAL udfyldes

Skabelon til skoleudtalelse for uddannelsesåret 2023-24 vil du kunne finde her senest 1. Marts 2022

Find skabelon her

Skoleudtalelsen giver et skolefagligt billede af udøveren, og kommer kun i spil i forbindelse med overgangen til den nye skole.

Med skoleudtalelsen har den nye skole et redskab til at sikre en god overgang for den enkelte udøver. 

Skoleudtalelsen udfyldes af udøverens nuværende kontaktlærer

Udøverens skolefaglige standpunkt har ikke indflydelse på, om man kan blive optaget på ESAA

ESAA skabelon til skoleudtalelse SKAL anvendes (dvs ikke print/billeder/dokumenter fra fx Min Uddannelse)

Download skabelon til skoleudtalelse 

 

Har du spørgsmål vedr. behandlingen af din ansøgning, er du velkommen til at kontakte ESAA.

Alle ansøgninger bliver sportsligt vurderet af et bedømmelsesudvalg, der er sammensat af en repræsentant fra ESAA samt et antal repræsentanter fra den enkelte sportsgren - typisk ESAA koordinator, trænere eller specialforbunds repræsentanter.

1. Vurdering af afslag.

 • Ønsker du at klage over bedømmelsesudvalgets afgørelse, kan du i første omgang klage til ESAAs sportslige ansvarlige, Ole Keldorf. Klagen fremsendes skriftligt med relevante begrundelser senest 14 dage efter afslag.

2. Revurdering af ansøgning.

 • Derefter vil klagen blive gennemgået af det sportslige udvalg sammen med ESAAs sportslige ansvarlige, Ole Keldorf. Klagens indhold samt nye oplysninger kan i den sammenhæng benyttes. Der fremsendes svar senest 3 uger efter modtagelse af den oprindelige klage.

3. Klage til bestyrelsen.

 • Hvis denne afgørelse skulle give anledning til yderligere klage, skal en sådan fremsendes til Eliteidræt Aarhus koordinator, som viderebringer klagen til bestyrelsen. Klagen fremsendes skriftligt med relevante begrundelser og kommentarer senest 14 dage efter afgørelsen af revurderingen.
 • Bestyrelsen vil primært forholde sig til de formelle forhold, og der vil blive afgivet en endelig afgørelse.
 • Bestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed