Gå til hovedindhold

Sportspsykologi

Hos ESAA er der også fokus på den mentale del af livet som ung udøver. Trivslen i hverdagen, kendskab til den mentale del af præstation og håndteringen af modgang, er alle vigtige temaer, for at opnå den bedste udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Gennem tiden på ESAA vil man, udover en masse træning også arbejde med sportspsykologiske temaer. Det vil både ske i skoletiden og muligheden for at deltage i gruppeforløb (se mere i underfanerne).

  Mange af de udsving man kan opleve fra dag til dag i ens trivsel og præstation, kan ofte skyldes mentale faktorer. Det kan være skift i eksempelvis motivation, selvtillid eller oplevet travlhed. På den ene side er det helt naturligt, at der sker små udsving over tid. Og på den anden side er det vigtigt, at man er nysgerrig på, hvordan man udvikler gode strategier til bl.a. at arbejde med planlægning og prioritering, og hvordan man lærer at håndtere forskellige følelser.

  Udover et fokus på færdigheder, der kan fremme trivsel, optimere ens tidsforbrug og hjælpe præstationen på vej, så er samarbejde også et vigtigt område. Det gælder både i forhold til ens klassekammerater, de andre i træningsmiljøet og alle trænerne og lærerne. For meget udvikling sker i samspil med alle de andre i ens hverdag. Derfor har ESAA også et fokus på samarbejde og teamudvikling, som man bl.a. oplever på introdage.

  Læse mere om sportspsykologi på ESAA.

  I intro-forløbene til ESAA er der bl.a. fokus på team samarbejde og trivsel, samt bevidstgørelse omkring hvad livet som ung udøver kan indebære.

  I undervisningen vil der fra tid til anden være temaer af sportspsykologisk karakter. Det kan være alt fra fokus på trivsel og teamsamarbejde i idrætsklassen, til life-skills og mentale færdigheder. Noget af undervisningen vil tage udgangspunkt i materialer fra “Talentguiden”, der er et velafprøvet undervisningskoncept til unge dual career-udøvere. Du finder mere om talentguiden via disse links:

  ESAA ser forældre som afgørende støttepersoner for de unges trivsel og udvikling. Samtidig anerkender vi også at forældrerollen kan være udfordrende, da en dual career tilværelse også rummer dilemmaer, når livet i sporten, uddannelsen og fritiden skal gå op. Derfor afholder ESAA årligt forældreaftener, hvor forældre kan få inspiration til forældrerollen og drøfte dilemmaer med andre forældre. 

  ESAA afholder minimum 2 årlige gruppeforløb, hvor man som udøver kan melde sig til. Her mødes man med ESAA-sportspsykolog og andre udøvere 3 morgener i morgentrænings-tiden, hvor man har fokus på den mentale del af præstation og udvikling. 

  Træningsmiljøerne omkring ESAA har mulighed for at søge om et udviklingsforløb med en af ESAA’ sportspsykologer. Miljøet skal selv komme med et oplæg til ønsket målgruppe og indholdsmæssige temaer. Derudfra vil man i fællesskab udarbejde en plan for et forløb over et halvt år med udviklingsorienterede tiltag (møder, workshops, tema-træninger), der måtte give mening for den valgte målgruppe (udøvere, trænere/ledere).

  Som ESAA-udøver kan man få mulighed for en individuel samtale med en sportspsykolog, hvor ESAA dækker udgiften for den første samtale. Det kan være i forbindelse med dual career udfordringer, eller barriere i præstations øjemed. Proceduren er, at man kontakter Ole Keldorf, der i første omgang tager stilling til situationen og kan sende videre til relevant hjælp. Anden og efterfølgende samtaler dækkes ikke af ESAA.

  Ole Keldorf

  Sportschef

  Telefon: 29 20 83 86

  E-mail: ok@esaa.dk

  Nikolaj Bonde Korsgaard

  Sportspsykolog

  Sidst opdateret: 27. maj 2024