Gå til hovedindhold

Klagevejledning

Her finder du en vejledning til at klage over afslag om optagelse.

 • Læs op

Indhold

  Alle ansøgninger bliver sportsligt vurderet af et bedømmelsesudvalg, der er sammensat af en repræsentant fra ESAA samt et antal repræsentanter fra den enkelte sportsgren - typisk ESAA koordinator, trænere eller specialforbunds repræsentanter.

  1. Vurdering af afslag.

  • Ønsker du at klage over bedømmelsesudvalgets afgørelse, kan du i første omgang klage til ESAAs sportslige ansvarlige, Ole Keldorf. Klagen fremsendes skriftligt med relevante begrundelser senest 14 dage efter afslag.

  2. Revurdering af ansøgning.

  • Derefter vil klagen blive gennemgået af det sportslige udvalg sammen med ESAAs sportslige ansvarlige, Ole Keldorf. Klagens indhold samt nye oplysninger kan i den sammenhæng benyttes. Der fremsendes svar senest 3 uger efter modtagelse af den oprindelige klage.

  3. Klage til bestyrelsen.

  • Hvis denne afgørelse skulle give anledning til yderligere klage, skal en sådan fremsendes til Eliteidræt Aarhus koordinator, som viderebringer klagen til bestyrelsen. Klagen fremsendes skriftligt med relevante begrundelser og kommentarer senest 14 dage efter afgørelsen af revurderingen.
  • Bestyrelsen vil primært forholde sig til de formelle forhold, og der vil blive afgivet en endelig afgørelse.
  • Bestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed
  Sidst opdateret: 18. marts 2024