Gå til hovedindhold

Ansøgning efter frist

Her kan du ansøge om optagelse på ESAA, hvis du har fået lov efter fristen er overskredet

 • Læs op

Indhold

  Her finder du information om ansøgningsproceduren, når du vil søge om optagelse til 8., 9.  eller 10. klasse. Alle, der ønsker at blive en del af ESAA, skal ansøge herom.

  Ansøgningsperiode til uddannelsesåret 2024-25: 1. december 2023 - 26. januar 2024.
  Ansøgningsformular findes nederst på siden

  Hvis du vil søge optagelse i Folkeskolens Talentklasser (8. og 9. klasse) på Rundhøjskolen eller Ellevangskolen skal du:

  1. Fremskaffe en sportslig anbefaling fra din klub eller dit forbund og en skoleudtalelse fra din nuværende skole. Du kan downloade skabeloner nedenfor:
  1. Gennemlæse ESAA Code of Conduct
  2. Udfylde ansøgning om optagelse på den elektroniske formular (nederst på denne side fra 1. december).
   • Den sportslige anbefaling og skoleudtalelsen skal uploades i Word- eller PDF-format. IKKE som billed-fil. 
   • Ansøgningen uploades direkte 

  Alle ansøgninger behandles i et sportsligt bedømmelsesudvalg bestående af ESAA, klubber/forbund.
  Du modtager svar fra ESAA på mail.

  Bliver du godkendt til ESAA og går på en anden skole end Rundhøjskolen og Ellevangskolen, skal du indsende en skoleskift formular. Denne sendes til dig sammen med optagelsesbrevet på mail. 

  Hvis du vil søge optagelse i Folkeskolens Talentklasser (10.klasse) på Rundhøjskolen skal du:

  1. Fremskaffe en sportslig anbefaling fra din klub eller dit forbund og en skoleudtalelse fra din nuværende skole
  1. Udfylde en ansøgning om optagelse på den elektroniske formular (nederst på denne side fra 1. december).
   • Ansøgningen uploades direkte 

  Alle ansøgninger behandles i et sportsligt bedømmelsesudvalg bestående af ESAA, klubber/forbund.
  Du modtager på mail svar fra ESAA

  Bliver du godkendt til ESAA skal du  ansøge om optagelse i 10. klasse på Rundhøjskolen via www.optagelse.dk Senest 1. marts 2023. Husk at sætte kryds/flueben ved 'Idrætstalentklasse (kræver sportslig godkendelse fra ESAA).

  Ansøg via nedenstående link:

  Ansøgningsformular

  Her finder du information om ansøgningsproceduren, når du vil søge om optagelse til Risskov Efterskole. Alle, der ønsker at kombinere efterskoleopholdet med ESAA, skal ansøge herom. Ansøgningsperiode til uddannelsesåret 2024-25: 1. december 2023 - 26. januar 2024.

  Hvis du vil kombinere dit ophold på Risskov Efterskole med ESAA (blandt andet morgentræning) skal du

  1. Rekvirere en sportslig anbefaling fra din klub eller dit forbund. Du kan downloade skabeloner nedenfor

  2. Udfylde en ansøgning om optagelse på den elektroniske formular. Ansøgningen uploades direkte

  Ansøg via nedenstående link:

  Ansøgningsformular

  Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på ESAA i kombination med ungdomsuddannelse og Risskov Efterskole. Ansøgningsperiode til uddannelsesåret 2024-25: 1. december 2023 - 26. januar 2024. Ansøgningsformular findes nederst på siden

  Hvis du ønsker morgentræning, skal du søge optagelse på ESAA. Uanset om du har Team Danmark godkendelse eller ej.

  Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du som atlet

  • Gøre skolen opmærksom på din status
  • Skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen
  • Få adgang til supplerende undervisning
  • Forlænge din ungdomsuddannelse

  Hvis du vil morgentræne, og i øvrigt have de fordele som ESAA giver, skal du altså søge ESAA - også selvom du har en sportslig godkendelse fra Team Danmark.

  Hvis du ønsker forlænget ungdomsuddannelse på 4 år og ønsker morgentræning/fysioterapi/kurser osv. (ESAA) skal du:

  • Ansøge Team Danmark om godkendelse sker via Team Danmarks hjemmeside
  • Ansøgningsfrist til Team Danmark 10. januar 2024
  • Hvis du bliver Team Danmark godkendt til forlænget ungdomsuddannelse tæller denne som din sportslige anbefaling.
  • Udfylde ansøgning om optagelse på ESAA via den elektroniske formular nederst på siden
  • Gennemlæse ESAA Code of Conduct

  Husk Hvad koster ESAA?

  Hvis du ikke ønsker forlænget ungdomsuddannelse og gerne vil ha morgentræning/fysioterapi/ kurser osv. (ESAA) skal du:

  • Fremskaffe en sportslig anbefaling fra din klub eller forbund. Du kan downloade skabelon nedenfor:
  • Gennemlæse ESAA Code of Conduct
  • Udfylde ansøgning om optagelse på ESAA via den elektroniske formular nederst på siden
  • Den sportslige anbefaling skal uploades i Word- eller PDF-format. IKKE som billedfil.
  • Ansøgningen uploades direkte 

  Husk Hvad koster ESAA?

  Alle ansøgninger behandles i sportslige bedømmelsesudvalg bestående af ESAA, klubber og forbund.

  Ansøgere med Team Danmark godkendelse er også garanteret ESAA´s sportslige godkendelse.

  Du modtager på mail svar fra ESAA 

  Bliver du godkendt til ESAA skal du ansøge om optagelse på den uddannelses institution du søger optagelse på via www.optagelse.dk. Under bemærkninger noteres, at du er godkendt af ESAA  og/eller Team Danmark til optagelse

  Ansøg via nedenstående link:

  Ansøgningsformular

  Den sportslige anbefaling skal udfyldes elektronisk af den træner, som er hovedansvarlig for udøveren.

  I forbindelse med sportslig anbefaling SKAL ESAA skabelonen anvendes. 

  Alle felter SKAL udfyldes

  Skabelon til skoleudtalelse for uddannelsesåret 2024-25 vil du kunne finde her senest 1. november 2023

   

  Download skabelon til sportslig udtalelse

  Skoleudtalelsen giver et skolefagligt billede af udøveren, og kommer kun i spil i forbindelse med overgangen til den nye skole.

  Med skoleudtalelsen har den nye skole et redskab til at sikre en god overgang for den enkelte udøver. 

  Skoleudtalelsen udfyldes af udøverens nuværende kontaktlærer

  Udøverens skolefaglige standpunkt har ikke indflydelse på, om man kan blive optaget på ESAA

  ESAA skabelon til skoleudtalelse SKAL anvendes (dvs ikke print/billeder/dokumenter fra fx Min Uddannelse)

   

  Download skabelon til skoleudtalelse

  Alle ansøgninger bliver sportsligt vurderet af et bedømmelsesudvalg, der er sammensat af en repræsentant fra ESAA samt et antal repræsentanter fra den enkelte sportsgren - typisk ESAA koordinator, trænere eller specialforbunds repræsentanter.

  1. Vurdering af afslag.

  • Ønsker du at klage over bedømmelsesudvalgets afgørelse, kan du i første omgang klage til ESAAs sportslige ansvarlige, Ole Keldorf. Klagen fremsendes skriftligt med relevante begrundelser senest 14 dage efter afslag.

  2. Revurdering af ansøgning.

  • Derefter vil klagen blive gennemgået af det sportslige udvalg sammen med ESAAs sportslige ansvarlige, Ole Keldorf. Klagens indhold samt nye oplysninger kan i den sammenhæng benyttes. Der fremsendes svar senest 3 uger efter modtagelse af den oprindelige klage.

  3. Klage til bestyrelsen.

  • Hvis denne afgørelse skulle give anledning til yderligere klage, skal en sådan fremsendes til Eliteidræt Aarhus koordinator, som viderebringer klagen til bestyrelsen. Klagen fremsendes skriftligt med relevante begrundelser og kommentarer senest 14 dage efter afgørelsen af revurderingen.
  • Bestyrelsen vil primært forholde sig til de formelle forhold, og der vil blive afgivet en endelig afgørelse.
  • Bestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed
  Sidst opdateret: 1. marts 2024