Hvis ikke du kan finde svar på dit spørgsmål kan vi kontaktes her.

Du kan bestille en styrkebrik her.

Hvis du har bestilt en styrkebrik, men den ikke er kommet, så prøv at tjekke om fakturaen er røget i spam.

Der er ingen deltager betaling for elever i 8., 9. eller 10. klasse.

For elever der er i gang med en ungdomsuddannelse eller går på Risskov Efterskole er der en egenbetaling på 4.500 kr. om året.

Læs mere om egenbetaling her.

Egenbetalingen vil blive opkrævet som 1 licens á 1500 kr.  +  2 rater á 1500 kr. 

Licens:  Licens opkræves i juni og bekræfter din fortsatte deltagelse/optagelse på ESAA.

Rate 1 og rate 2: Rate 1 opkræves i august, rate 2 opkræves i januar.

Licens 1500 kr. Opkrævning juni
Rate 1 1500 kr. Opkrævning august
Rate 2 1500 kr. Opkrævning januar

Bemærk: licens + rater opkræves forud og ikke kan refunderes. 

Læs mere om betaling her.

Du kan læse om kriterierne for optagelse og ansøge her.

Svaret på din ansøgning kommer på mail.

Hvis du har søgt ind i 10. klasse eller på ungdomsuddannelse kommer svaret i slutningen af februar.

Hvis du har søgt ind i 8. eller 9. klasse kommer svaret midt i marts.