Gå til hovedindhold

Indflytning og fraflytning

Her kan du læse regler for ind- og fraflytning på AASKO kollegiet

 • Læs op

Indhold

  Indflytning

  Boligen kan overtages pr. den 1. i en måned.

  Boligens stand
  Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand, men ikke nyistandsat.

  Syn ved indflytning
  I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager vagtmesteren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i kollegiet og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Vurderes det, at der er behov for ”opfriskende” malerbehandling, skal indflytter selv sørge for at få malet vægge og lofter. Malerredskaber stilles gratis til rådighed for indflytteren, uanset om indflytteren selv maler eller lader arbejdet udføre af andre.

  Indflytningsrapport
  Ved indflytningssynet udarbejder vagtmesteren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få tilføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af en kopi af rapporten.

  Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

  Fraflytning

  Du har tre måneders opsigelse på din bolig fra næstkommende 1. i en måned. Det betyder at hvis du opsiger din bolig den 15. i en måned, begynder opsigelsesperioden fra den 1. i næstkommende måned og 3 måneder frem. Boligen skal være rengjort og ryddet og dine nøgler skal være afleveret til vagtmesteren senest to uger før ophør. Vagtmesteren foretager et fraflytningssyn. Hvis du ønsker at være til stede ved dette syn, skal du selv aftale tid med ham senest 3 dage før fraflytningen.

  Sidst opdateret: 16. oktober 2023