Aarhus Kommune bestræber sig på at sikre, at der er gode idrætsfaciliteter for de prioriterede sportsgrene, så træningen af talenter gennemføres efter principperne i de idrætsspecifikke aldersrelaterede træningskoncepter. 

Aarhus Kommune har pt. en afsat ramme på max 1,4 millioner kroner til dækning af Team Danmark relaterede lejeudgifter i Aarhus. Aarhus Kommune betaler pt. 75% af Team Danmarks lejeudgifter inden for rammen.

Team Danmarks fagkonsulenter er placeret i kommunens lokaler i Sportens Hus ved Ceres Arena

Eliteidræt Aarhus driver yderligere to kollegier, ligesom der for udvalgte Team Danmark udøvere er tilknyttet en spiseordning.

Læs samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og Team Danmark nedenfor: