Gå til hovedindhold

Sportspsykologi (NY)

Hos ESAA Sportspsykologi støttes og undervises udøveren i at håndtere de udfordringer, man som ungt talent kan komme til at stå overfor.

 • Læs op

Indhold

  Hos ESAA Sportspsykologi støttes og undervises udøveren i at håndtere de udfordringer,
  man som ungt talent kan komme til at stå overfor. Vi oplever, at udøveren opnår et bedre
  kendskab til sig selv, ved at blive mere bevidst omkring egen sportslige identitet, værdier og
  reaktionsmønstre. ESAAs helholdsorienterede tilgang kommer til udtryk gennem
  rammeværket Mind/Body/Culture/Team med udøveren i centrum. På ESAA tror vi på, at den
  bedste udøver-trivsel og udvikling sker ved fokus på både kroppen, det mentale og de
  fællesskaber, man indgår i.

  Vi anerkender, at rejsen som ung talentudøver kan være udfordrende og fyldt med mange
  bump på vejen. Det kan eksempelvis være svært at skolearbejdet til at gå op, samtidig med at
  træning, venner og familie skal passes. Ligeledes kan udøveren opleve pres grundet
  udtagelseskriterier i sin sport, opleve usikkerheder omkring team-building og kommunikation
  samt måske finde det vanskeligt at forventningsafstemme med forældre og trænere. Disse
  problemstillinger kan manifestere sig i form af ubehagelige tanker og følelser som kan være
  svære at håndtere. ESAA tager udgangspunkt i Team Danmarks sportspsykologiske filosofi,
  hvor udøveren i højere grad skal lære at acceptere ubehagelige tanker og følelser som kan
  forstyrre den optimale performance. Ligesom Team Danmark, bruger vi den
  praksisorienterede tilgang Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT lærer
  udøveren at handle i overensstemmelse med egne værdier, se modgang som en naturlig del af
  rejsen og tænke mere fleksibelt. Som udøver vil du bl.a. stifte bekendtskab med ACT på
  vores præstationsoptimeringskursus. Hvis du vil vide mere om ACT og Team-Danmarks
  sportspsykologiske filosofi, kan du finde linket til deres hjemmeside nederst på siden.

  Hos ESAA sportspsykologi oplever vi, at vores helhedsorienteret tilgang skaber indsigt hos
  udøveren. Udøveren lærer sig selv at kende som et helt menneske, der interagerer med dets
  miljø på mange forskellige måder, og lærer at medgang og modgang er naturlige aspekter af
  talentrejsen.

  I intro-forløbene til ESAA er der bl.a. fokus på team samarbejde og trivsel, samt bevidstgørelse omkring hvad livet som ung udøver kan indebære.

  I undervisningen vil der fra tid til anden være temaer af sportspsykologisk karakter. Det kan være alt fra fokus på trivsel og team samarbejde i idrætsklassen, til life-skills og mentale færdigheder. Noget af undervisningen vil tage udgangspunkt i materialer fra “Talentrejsen”, der er et velafprøvet undervisningskoncept til unge dual career-udøvere.

  ESAA ser forældre som afgørende støttepersoner for de unges trivsel og udvikling. Samtidig anerkender vi også at forældrerollen kan være udfordrende, da en dual career tilværelse også rummer dilemmaer, når livet i sporten, uddannelsen og fritiden skal gå op. Derfor afholder ESAA årligt forældreaftener, hvor forældre kan få inspiration til forældrerollen og drøfte dilemmaer med andre forældre.

  ESAA afholder minimum 2 årlige gruppeforløb, hvor man som udøver kan melde sig til. Her mødes man med ESAA-sportspsykolog og andre udøvere 3 morgener i morgentrænings-tiden, hvor man har fokus på den mentale del af præstation og udvikling.

  Træningsmiljøerne omkring ESAA har mulighed for at søge om et udviklingsforløb med en af ESAA’ sportspsykologer. Miljøet skal selv komme med et oplæg til ønsket målgruppe og indholdsmæssige temaer. Derudfra vil man i fællesskab udarbejde en plan for et forløb over et halvt år med udviklingsorienterede tiltag (møder, workshops, tema-træninger), der måtte give mening for den valgte målgruppe (udøvere, trænere/ledere).

  Som ESAA-udøver kan man få mulighed for en individuel samtale med en sportspsykolog, hvor ESAA dækker udgiften for den første samtale. Det kan være i forbindelse med dual career udfordringer, eller barriere i præstations øjemed. Proceduren er, at man kontakter Ole Keldorf, der i første omgang tager stilling til situationen og kan sende videre til relevant hjælp. Anden og efterfølgende samtaler dækkes ikke af ESAA.

  Ole Keldorf

  Sportschef

  Sidst opdateret: 20. december 2023