Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling.

Ved at blive ESAA udøver repræsenterer du også et partnerskab mellem lokale klubber, byens uddannelsesinstitutioner, Team Danmark og DIF og Aarhus Kommune ved fonden Eliteidræt Aarhus.

ESAA søger via nedenstående værdier at skabe de optimale rammer, så du kan udnytte dine sportslige og uddannelsesmæssige ressourcer bedst muligt, og samtidig opnå en balanceret hverdag (sport/life balance).

ESAA Værdier

  • Elitesportsudøveren som “det hele menneske”
  • Ligeværd mellem uddannelse og sport
  • Ansvarlig træning
  • Kvalitet
Læs også ESAA Code of Conduct, "hvad betyder værdierne i udøverens hverdag?"