Etableringen af et udviklende talentmiljø betragter ESAA som en nøglefaktor på vejen til succesfuld elite-idræt. Det udviklende talentmiljø er kendetegnet ved at aktørerne indenfor sport, uddannelse og familie spiller sammen og forstår hinanden. En hverdag, hvor der er fornuftige prioriteringer mellem sport, uddannelse og sociale forpligtigelser er balanceret, og dermed også præget af ideen om hele idrætsmennesker.

Flere teoretiske studier samt adskillige praktiske eksempler har vist, at en balanceret hverdag, hvor der er plads til at prioritere sporten samtidig med uddannelsesaktiviteter og sociale relationer giver positiv effekt på såvel sports-arenaen, skolen/uddannelsen samt rent menneskeligt. Vi taler om, at der er synergier i samspillet mellem de enkelte arenaer – eller billedligt talt summeres 1+1+1 til mere end 3. Det betyder således, at det er muligt at prioritere såvel sport, uddannelse som sociale relationer – og samtidig lave høj performance på alle arenaer.

En hverdag, som er helhedsorienteret, kan også være med til at udvikle en række life skills, som kan være værdifulde, når udøveren skal mestre modgang eller problemstillinger i eller udenfor sporten. Med inspiration fra Team Danmarks sportspsykologiske team, mener ESAA, at der er nogle life skills, som er særligt vigtige for at kunne tage skridtet fra talent til eliteudøver. Commitment, planlægning, karrierefaser, samarbejde og sport-life balance er eksempler på disse life skills. Det er områder, som vi prioriterer i talentudviklingen på ESAA i et samarbejde med klubber og uddannelses institutioner.

En afgørende faktor i arbejdet med disse life skills er, at sikre at udøveren tager det nødvendige ejerskab over sit eget talent og udviklingsprocessen fra talent mod elite. Udøveren skal bevidstgøres om, at vejen til at forcere forhindringer i talentudviklingen ikke er at trænere, ledere, lærere eller forældre fjerner forhindringerne. Vejen til at forcere forhindringer er derimod, at udøveren selv tilegner sig færdigheder således at han/hun selv har redskaberne til at løse udfordringerne.

ESAA udviklet en talentudviklingsmodel i ESAA version 2.0,  som netop bygger på at give udøverne forudsætninger for at påtage sig ejerskab.

Modellen arbejder med ejerskab på 4 hovedområder MIND, BODY, CULTURE og TEAM.