Her på siden kan der findes nyttig information til specialforbundene i forbindelse med suppleringsvalg til bestyrelsen 2020

 

Tidsforløb:

 • 01/07-20 Udsendelse af materiale omkring valghandlingen
 • 17/08-20 kl. 12:00 Deadline for indstilling af kandidater og stemmeberettiget via link
 • 18/08-20 Offentliggørelse via esaa.dk af kandidater, samt fremsendelse af stemmesedler via mail til de valgberettigede specialforbund
 • 24/08-20 kl. 12:00 Stemmesedler skal være indsendt til Eliteidræt Aarhus
  Der udsendes en kvittering for modtagelse af mailstemme.
 • Stemmerne vil blive verificeret af repræsentant for Sport & Fritid-forvaltningen, Eliteidræt Aarhus’ bestyrelsesformand samt repræsentant for Team Danmark
  Afgivne stemmer er ikke offentlige
 • 25/08-20 Tilbagemelding til specialforbundene på valget
 • 26/08-20 Offentliggørelse af nyt medlem i bestyrelsen via esaa.dk
 • 07/09-20 Velkomstmøde for nyt bestyrelsesmedlem hos Eliteidræt Aarhus
 • 14/09-20 kl. 14:00 1. Bestyrelsesmøde