Jævnfør bestyrelsens forretningsorden er der en række forretningsudvalg til at varetage bestyrelsens forskellige arbejdsområder. Nedenfor ses en præsentation af de aktuelle udvalg og deres sammensætning.


Sportsudvalget
Udvalget behandler ansøgninger om støtte fremsendt til Fonden Eliteidræt Aarhus. Såfremt forretningsudvalget måtte finde, at en ansøgning ligger på grænsen til den vedtagne støttekoncept/-strategi, vil den fortsatte behandling af ansøgningen skulle finde sted i bestyrelsen.

I forretningsudvalget for Sportsudvalget deltager op til 4 medlemmer fra bestyrelsen samt to personer valgt fra elitesporten i Aarhus. Én person, der repræsenterer trænerne og én person, der repræsenterer det organisatoriske niveau. De 2 personer udpeges formelt af bestyrelsen og må ikke have sportsligt sammenfald med de 3 siddende repræsentanter i bestyrelsen udpeget af DIF. Pt sammensat således:

 • Næstformanden (Kurt Iversen, DHF)
 • De bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af specialforbundene (Lars Lindstrøm og Karsten Munkvad)
 • Eliteklubberne organisation (Lene Christiansen, VIK Gymnastik)
 • Eliteklubberne trænere (Marie Greve, VSK Fodbold)
 • Daglig leder (Steffen Wich)

ESAA-udvalget
Udvalget ESAA behandler alle anliggender vedrørende Elite Sports Akademiet Aarhus og I-klasserne. 

I forretningsudvalget for ESAA deltager op til 3 medlemmer fra bestyrelsen og
en eller flere kommitteret koordinatorer, sammensat således:

 • Bestyrelsesmedlem (Lars Lindstrøm)
 • Bestyrelsesmedlemmet udpeget af uddannelsesinstitutionerne (Gitte Horsbøl)
 • Bestyrelsesmedlem udpeget af DIF (Kurt Iversen, DHF)
 • ESAA Sportschef (Ole Keldorf)
 • Daglig leder (Steffen Wich)

Erhvervsudvalget
Udvalget arbejder med blandt andet følgende anliggender. Sponsorsamarbejde, Sportscollege, AIF etc.
 
I Erhvervsudvalget deltager op til 3 medlemmer fra bestyrelsen og
en kommiteret koordinator, sammensat således:

 • Formanden Henrik Puggaard
 • Erhvervsmedlem (vakant plads)
 • Sport & Fritid (Ad hoc) Niels Rask
 • Daglig leder Steffen Wich

Kommunikationsudvalget
Udvalget arbejder med alle former for kommunikation. Herunder koordinering/strukturering og ikke mindst udmøntning.
 
I udvalget deltager op til 2 medlemmer fra bestyrelsen samt udvalgte ansatte, sammensat således:

 • Formanden Henrik Puggaard
 • Bestyrelsesmedlem udpeget af DIF (Karsten Munkvad)
 • Daglig leder Steffen Wich
 • ESAA Sportschef Ole Keldorf
 • Projektmedarbejder Aarhus Kommune (Thomas Ransborg)