Bestyrelsesmøder

Dagsorden Bestyrelsesmøde 97: 13/09-2021
Referat  
Bilag 1 Referat B-Møde #96
Bilag 2 Idrætsaktørerne i Kongelunden
Bilag 3 Kommende strategiproces
Link 1 Procedure
Link 2 Facilitetsstrategi
Link 3 1) Strateginotat
2) Statusnotat
3) Sportsgrene 2021
  Sport og Fritidspolitikken

----------------------------------------------- 

Dagsorden Bestyrelsesmøde 96: 18/05-21
Referat Referat bestyrelsesmøde 96
Bilag 1 Regnskab (fremsendes på mail)
Bilag 2a Sportsudvalget - Ansøgninger
Bilag 2b Sportsudvalget - Pointskema

-----------------------------------------------

Dagsorden Bestyrelsesmøde 95: 11/02-21
Referat Referat bestyrelsesmøde 95
Bilag 1 Regnskab (fremsendes på mail)
Bilag 2 Egenbetaling på ESAA
Bilag 3 ESAA 7. klasse

 ----------------------------------------------

Dagsorden Bestyrelsesmøde 94: 16/11-20
Referat Referat bestyrelsesmøde 94
Bilag 1a ESAA orientering (1)
Bilag 1b ESAA orientering (2)
Bilag 2 AIF
Bilag 3a Samlet oversigt
Bilag 3b Argumentation - indstillinger
Bilag 4a Kongelunden
Bilag 4b Referat Kommunikationsudvalget
Bilag 4c Arena og haller - potentialebeskrivelse
Bilag 5 Bestyrelsens kalender 2021

 ----------------------------------------------

Dagsorden Bestyrelsesmøde 93: 14/09-20
Referat Referat bestyrelsesmøde 93
Bilag 1 TD Innovationscenter
Bilag 2 Kongelunden proces efterår 2020

 ----------------------------------------------

Referat Bestyrelsesmøde 92: 26/06-20

----------------------------------------------

Dagsorden  Bestyrelsesmøde 91: 19/05-20
Referat Referat bestyrelsesmøde 91
Bilag 1 TD Forskning
Bilag 2 Covid-19
Bilag 3 Ansøgninger maj '20

 ----------------------------------------------

Dagsorden  Bestyrelsesmøde 90: 19/02 - 2020
Referat Referat bestyrelsesmøde 90
  Økonomi (bilag fremsendes)
Bilag 2 AROS konference
Bilag 3 TD Innovationscenter
Bilag 4 Vurdering sportsgrene
Bilag 5a Analyse faciliteter Aarhus Kommune
Bilag 5b Invitation til borgermøde om fremtidens idrætsfaciliteter

 ----------------------------------------------

dagsorden 

Bestyrelsesmøde 89: 18/11 - 2019
Referat Referat bestyrelsesmøde 89
Bilag 1 Økonomi (bilag fremsendes)
Bilag 2 Team Danmark samarbejdsaftale
Bilag 3 AROS-konference
Bilag 4 AIF-Orientering
Bilag 5 Referat Sportsudvalget 11-11-2019
Bilag 6 Kommunikationsudvalget
Bilag 7 Bestyrelsens kalender 2020

 ----------------------------------------------

dagsorden  Strategimøde 88: 23/09 - 2019
Referat Referat strategimøde 88
Strategi Strateginotat
Bilag 1 Statusnotat
Bilag 2 Oversigt EIA aktiviteter
Bilag 3 Status sportsgrene
Bilag 4a Regnskab og budget - Privat (Bilag fremsendes)
Bilag 4b1 ESAA - Økonomioversigt Kommunal (Bilag fremsendes)
Bilag 4b2 VVM - Økonomioversigt Kommunal (Bilag fremsendes)
Bilag 5 TD samarbejdsaftale + bilag
Bilag 6 AASKO (Bilag fremsendes)
Bilag 7a Arena2020 (Bilag fremsendes)
Bilag 7b Sportens Hus 2.0 - TD Innovationscenter (Bilag fremsendes)
Bilag 8a Vedtægt Fonden Eliteidræt
Bilag 8b Procedures

---------------------------------------------- 

Dagsorden  Bestyrelsesmøde 87: 21/05-2019
Referat Referat 
Bilag 1a Årsrapport Fonden Eliteidræt Aarhus
Bilag 1b Protokollat Fonden Eliteidræt Aarhus
Bilag 2 Årsrapport Oluf Nielsen Fonden
Bilag 3 Trænerakademi 
Bilag 4 Referat fra møde i Erhvervsudvalget (Lukket bilag)
Bilag 5 NEC/Innovationscenter Aarhus
Bilag 6  Evaluering af forpagtningen af Ceres Park og Arena
Bilag 7 Visionskitse Sportens Hus (Lukket bilag)
Bilag 8 Referat fra møde i Sportsudvalget 

---------------------------------------------- 

Dagsorden  Bestyrelsesmøde 86: 21/02-2019
Referat Referat
Bilag 1 Regnskab 2018 - Aarhus Kommune
Bilag 2 Evaluering af forpagtning
Bilag 3 Team Danmark bygningen
Bilag 4 Status sportsgrene 2019

 ----------------------------------------------

Dagsorden  Bestyrelsesmøde 85: 20/11-2018
Referat Referat
Bilag 1 NEC udkast
Bilag 2a Køreplan
Bilag 2b Infomøder
Bilag 2c Pixi-folder
Bilag 3 Talent Aarhus
Bilag 4 Aarhus til Paris via Tokyo
Bilag 5 AASKO Kollegiet
Bilag 6 Kraftcenter ansøgninger
Bilag 7 Året træner og DM Festen
Bilag 8 SATE analyse - score
Bilag 9 Bestyrelseskalender 

 ----------------------------------------------

Dagsorden  Bestyrelsesmøde 84: 02/10 - 2018
Referat Referat
Bilag 1 Kollegier - AASKO
Bilag 2 Støttekoncept
Bilag 3 Støttemuligheder 
Bilag 4a Kommunale aktiviteter
Bilag 4b Private aktiviteter
Bilag 5 Indplacering af sportsgrene
Bilag 6a Statusnotat
Bilag 6b Udviklingsområder
Bilag 7 Link til materiale sendes på mail

-----------------------------------------------

Dagsorden  Bestyrelsesmøde 83: 16/05 - 2018
Referat Referat
Bilag 1 Forretningsorden
Bilag 2 NEC status
Bilag 3 Arena 2020
Bilag 4 Brugerbetaling ESAA
Bilag 5 Trænerakademi
Bilag 6 Eksterne projekter
Bilag 7 Status optagelse
Bilag 8 Kollegier
Bilag 9 Ansøgninger + tildelinger
Bilag 10 Sportens Vision
Bilag 11 Status revision 1 (fremsendes)
Bilag 12 Kommunale og private aktiviteter EIA

 ----------------------------------------------

Dagsorden 

Bestyrelsesmøde 82: 21/03 - 2018    

Referat

Referat

Bilag 1

Sport og fritidspolitikken

 -----------------------------------------------

Dagsorden: Bestyrelsesmøde 81: 07-12-2017
Referat: Referat
 Bilag 2: Nominerede årets træner 

  -----------------------------------------------

Dagsorden   Bestyrelsesmøde 80: 27/09 - 2017
 Referat  Referat
 Bilag 1  Udleveres på mødet
 Bilag 2a  Øko. aktivitetsprogram
 Bilag 2b  Øko. aktivitetsprogram
 Bilag 3a  Fokuspunkter
 Bilag 3b  Udviklingsområder
 Bilag 4  Indplacering sport
 Bilag 5  Sport & Fritidspolitikken
 Bilag 6  Valg til bestyrelsen
 Bilag 7  Kalender 2018 bestyrelse
 Punkt i  NEC brochure (Team Danmark

  -----------------------------------------------

 Dagsorden Bestyrelsesmøde 79: 16-05-2017
 Referat Referat

  -----------------------------------------------

Dagsorden   Bestyrelsesmøde 78: 22-02-2017  
Referat Referat 

  -----------------------------------------------

 Dagsorden  Bestyrelsesmøde 77: 21-11-2016
 Referat  Referat
 Bilag 1  AIF 
 Bilag 2  Ansøgninger
 Bilag 3  Årets træner
 Bilag 4a  Kommunikationsudvalget oplæg
 Bilag 4  Referat kommunikationsudvalget
 Bilag 5  NEC Workshop 

  -----------------------------------------------

 Dagsorden  Bestyrelsesmøde 76: 22-09-2016
 Referat  Referat
 Bilag 1  Budget og regnskab
 Bilag 2  Udleveres på mødet
 Bilag 3  Sportsoversigt
 Bilag 4  -
 Bilag 5  Bestyrelsens kalender

  -----------------------------------------------

 Dagsorden  Bestyrelsesmøde 75: 17-05-2016
 Referat  Referat
 Bilag 1  Notat Fonden Eliteidræt Aarhus 
 Bilag 2  NEC notat Rådmanden
 Bilag 3a  Indstillinger samlet
 Bilag 3  Ansøgningsrunde 35
 Bilag 4a  Notat vedr. kvindehåndbold
 Bilag 4  Damehåndbold ansøgninger

  -----------------------------------------------

 dagsorden   Bestyrelsesmøde 74: 24-02-2016
 Referat  Referat  
 Bilag 1  Budgetmål ESAA
 Bilag 2  NEC
 Bilag 3  Høringssvar TD
 Bilag 4  Elitekommunerne nytænkning