Lejeaftaler beboere nuværende 

Lejeaftaler beboere nye

Husorden

Lejeaftale Aarhus Kommune

Byrådsindstilling (2014) - Overdragelse af Sportscollege til Fonden Eliteidræt Aarhus

Hjemtagelse af Teknisk Kollegium - Notat Jørn Hedeby Nielsen

Århus Sportscollege - overordnet projektstrategi

Forsikringer - Tryg: Bygningsforsikring

Forsikringer - Tryg: Arbejdsskadeforsikring

Forsikringer - Tryg: Erhvervsforsikring

Aftale mellem AASKO og Aarhus Universitet

Aftale mellem AASKO og Aarhus Universitet (ny)

Data:

Kontoplan

CVR 26505747 Fonden Eliteidræt Aarhus (CVR 39758911 Teknisk Kollegium i Århus) (PBS nr. 01572687)

Konto#:

a) AASKO Kollegie drift 3627-11482074

b) Giro Husleje. + depo 3627-11482066

FIK#: Kat 71 Krednr. 85223178

ESR (Ejd. reg): 502.980-41-43 (Aarhus Kommune)

Moms#: 502.980-49-41

Kontakter:

Bogholder: Kristina Høirup Olesen

Vagtmester: Carsten Trier Sørensen

EIA: Steffen Wich