Update!

....og minder om, at vi skal fastholde balancen mellem på den ene side et stærkt ønske om at træne og den anden side et krav om, at alle corona restriktioner skal overholdes. Når vi lykkes med det, kan vi fortsætte træningen :)

Det betyder:

  • Ingen fremmøde, hvis du er syg/småsyg
  • Hold afstand i træningssessionerne
  • Brug håndsprit inden og i løbet af træningen
  • Brug af mundbind er obligatorisk i ESAA bussen – du medbringer selv
  • Omklædning efter morgentræning kan kun ske, hvis de lokale forhold tillader det (antal udøvere i omklædning /afstand osv. I forhold til corona) – spørg din ESAA koordinator!
  • Hvis du er testet positiv for corona, skal du straks underrette dit træningsmiljø og ESAA

 

Det er muligt at bestille tider til fysioterapi – ligesom lægeordning og mentaltrænerordning kører. Man vil i disse situationer blive mødt af personale med mundbind.