Skadehåndtering og tape

Introduktion og vejledning i håndtering af skader - både akut opståede og mere langvarige forløb
Taping - hvordan lægger jeg som træner en støttende tape?
Hvordan bruger jeg bedst ESAAs Fys. team?

Tilmelding og info: