Status - genåbning og nye muligheder for træning

7. maj 2021: Nye muligheder for træning – men endnu ikke uden udfordringer.

De seneste udmeldinger fra myndighederne giver ESAA træningen nye muligheder. Dog stadig med begrænsninger. I al sin korthed gælder følgende for ESAA-udøvere og ESAA aktiviteter gældende fra tirsdag den 11.5.21:

 • Udendørs idræt for unge under 18 kan træne med ganske få begrænsninger – under hensyntagen til gruppestørrelsen, afstandskrav og mundbind. (Trænerne er ansvarlig for afvikling i corona tilpasset version mht gruppestørrelser og restriktioner).
 • Udendørs idræt for unge over 18 kan træne med ganske få begrænsninger – under hensyntagen til gruppestørrelsen afstandskrav, værnemidler. (Trænerne er ansvarlig for afvikling i corona tilpasset version mht gruppestørrelser og restriktioner)
 • Indendørs idræt for unge under 18 kan træne med ganske få begrænsninger – under hensyntagen til gruppestørrelsen afstandskrav og værnemidler. (Trænerne er ansvarlig for afvikling i corona tilpasset version mht gruppestørrelser og restriktioner)
 • Indendørs idræt for unge over 18, som ikke er kontakt-sport, kan træne med ganske få begrænsninger – under hensyntagen til gruppestørrelsen afstandskrav, værnemidler samt coronapas. (Trænerne er ansvarlig for afvikling i corona tilpasset version mht gruppestørrelser, restriktioner og kontrol af corona-pas).
 • Indendørs idræt for unge over 18, som er kontaktsport, kan stadig ikke træne i ESAA regi. Men der kan afvikles udendørs alternative aktiviteter eller basistræning (se nedenfor for præcisering af kontaktsport)
 • Basistræning kan træne udendørs. (Trænerne er ansvarlig for afvikling i corona tilpasset version mht gruppestørrelser og restriktioner).
 • Styrketræning åbnes indendørs i syd (Sportens Hus) i ESAA træningstid. Træningen er forbeholdt individuelle idrætter uden disciplinspecifik morgentræning samt skadede udøvere, der ikke kan deltage i holdtræning. Der åbnes med en række restriktioner. Max antal på 25 med tilmelding, begrænsninger i aktiviteter, fremvisning af corona-pas samt krav til værnemidler og hygiejne.
  • NB: ESAA-udøvere har alene adgang til styrketræning i Sportens Hus i ESAA træningstid tirsdag og torsdag kl 8-10 med tilmelding på mail til Anders Holm-Nielsen andersh-nielsen@hotmail.com med præcisering af navn og idrætsgren.
  • Træning i Nord åbnes 18. maj - info følger
 • Fysioterapi er åbent med tilmelding på esaa.dk.
 • Mentaltræner tilbud er åbent.

 

Vedr. kontrol af Corona-pas i ESAA regi:

Der tillades kun adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter for personer på 18 år eller derover, hvis der fremvises et gyldigt corona-pas. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt corona-pas, sker der bortvisning.

Alle udøvere bliver informeret om kravet om corona-pas.

Foreningen (og eller ESAA-træneren) vil være forpligtet til at sikre, at der ikke tillades adgang for personer uden gyldigt corona-pas. Udøveren vil derfor skulle forevise corona-passet til træneren mv. i forbindelse med ankomst til den pågældende idrætsaktivitet.

Præcisering af kontaktsport:

For personer over 18 må der ikke afholdes aktiviteter for kontaktsport. I ESAA-regi betyder det håndbold, basketball, kampsport og pardans

Præcisering af gruppestørrelser:

 • Indendørs max 25
 • Udendørs max 75

 

Præcisering ved styrketræning:

Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, boksehandsker etc . må ikke bruges. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.

Der foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.

Ved redskaber og maskiner anbefales at desinficere kontaktflader mellem hver benyttelse.

Det sikres, at der luftes ud grundigt og hyppigt.

ESAA-instruktør fører kontrol med corona-pas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning, deltagerantal m.v.

 

Link til præciseringer fra kulturministeriet:

Indendørs idræt: https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/5._maj_2021_Retningslinjer_for_indendoers_idraets-__og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsdiiii.pdf

Udendørs idræt: https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/5._maj_2021_Retningslinjer_for_udeneoers_idraets-_og_foreningsliv.pdf

 

 

VIGTIG CORONA UPDATE for ESAA morgentræning - 21. april 2021

Retningslinjerne for lempelse af corona restriktioner og genåbning af indendørs idræt er netop meldt ud og i dag, onsdag den 21. april, genåbner indendørs idræt for børn og unge under 18 år.
Det betyder, at vi på ESAA kan tage endnu et skridt mod normaliseringen.
Nedenfor skitseres reglerne, som vi fortolker dem på baggrund af DIF og Kulturministeriet.
Vi vil følge op med flere informationer, så snart vi har dem

Den gode nyhed er, at vi nu kan træne såvel indendørs og udendørs, med nødvendige restriktioner.


Indendørs idræt i ESAA regi fra torsdag den 22. april:
For børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) gælder et forsamlingsforbud på 25 personer inkl. trænere.
Ingen indendørs træning for unge på 18 år og derover.
(Det betyder, at hvis der er flere end 25 udøvere til træning inkl. trænere, er det kun muligt at træne med alle, hvis vi har 2 locations til rådighed – for eksempel 2 haller, der ikke er sammenhængende).


Udendørs idræt i ESAA regi fra torsdag den 22. april:

Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt inklusive trænere.

Bemærk, at det i retningslinjerne fremgår, at børn og unge under 18 år omfatter unge til og med 17 år – og ikke til og med 18 år, som der tidligere er meldt ud i blandt andet medier. Det betyder at vores ESAA udøvere på 18 år og derover er henvist til udendørs træning! (Det er forventningen at dette lempes fra 6. maj).


Der er ikke krav om corona-pas for vores udøvere.


Det er de enkelte koordinatorers ansvar at sikre, at reglerne overholdes og at ESAA trænerne er informeret. Hvis du er i tvivl så ”safety first”!


Hvis de enkelte sportsgrene ikke kan nå at ”sætte i værk” til den 22. april – så er henstillingen at udskyde  til tirsdag den 27. april  for at sikre den nødvendige kvalitet.

Der kan søges mere viden på DIF´s hjemmeside www.dif.dk og/eller Kulturministeriet www.kum.dk
Q & A til yderligere afklaring
Q: Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
A ; Ja, men de må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år – og dermed må alle på 18 år og derover medbringe tørt tøj og tage videre fra ESAA træning uden bad.
Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.
Q: Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
A: Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det er Aarhus kommune, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.
Q: Må man arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
A :Ja, hvis man sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. Man skal desuden sikre, at I overholder følgende:
Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
Man skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.
Q: Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?
Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.
Q: Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
Der er stadig krav om mundbind, og man skal som forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind.
Held og lykke derude – de unge fortjener super træning og godt fællesskab – det kan I levere !

 

Er der spørgsmål til ovenstående er i velkommen til at kontakte Ole Keldorf – mobil 29208386.

-----------------------------------------------------------

Der er grund til optimisme…  

Vi kigger ind forhåbninger om yderlige åbninger af idrætten, foråret er på vej og så er der påske påskeferie lige om et øjeblik 😊

Netop på grund af påske er der er ingen ESAA træning i uge 13. Det gælder såvel morgentræning som basistræning og fysioterapi.

Vi starter op med udendørs træning for ALLE tirsdag den 6. april, og vender tilbage med up-date i uge 14,  så snart vi kender mulighederne for yderligere åbning og mere træning…

----------------------------------------------

16. marts 2021: ESAA busserne kører igen. Med samme rute som tidligere (se busplan

HUSK: Du kan kun tage bussen hvis du er helt rask - og anvender mundbind

-----------------------------------------------

I forlængelse af de nye muligheder myndighederne har givet for udendørs sports aktiviteter, følger ESAA op med at åbne for udendørs morgentræning for alle idrætter fra tirsdag den 2. marts.

Det er vores vurdering, at der lige nu er behov for træningsfællesskaber og fysisk fremmøde, hvilket understøttes af miljøerne og af resultaterne i vores ESAA-survey, hvor ”corona trætheden” var signifikant.

Derfor laver vi udendørs morgentræning, naturligvis med overholdelse af alle corona restriktioner,  og det gælder for alle ESAA udøvere, at vi  forventer fremmøde.

Der vil i træningen være fokus på fællesskab og relationer fremfor færdighedsudvikling.

Følgende generelle retningslinjer:

 • Disciplinspecifik morgentræning udendørs – de enkelte koordinatorer meddeler yderligere om tid, sted og indhold.
 • Basistræning – her deltager alle, der ikke har disciplinspecifik morgentræning.
 • Ingen indendørs omklædning

Der vil stadig være følgende on-line muligheder, som supplerer  den udendørs træning:

 • Fysioterapi
 • Kost og ernæringsvejledning
 • Individuelt vejledning i styrketræning
 • Individuel vejledning i mental træning

(Se mere på www.esaa.dk )

Adgang til indendørs styrketræning er stadig begrænset til professionel Idræt (se mere på www.esaa.dk )

Er der spørgsmål til ESAA corona-træningen er man velkommen til at kontakte ESAA Sportschef, Ole Keldorf på ok@esaa.dk eller mobil 29208386

 

----------------------------------------------------------------------------------

5. Februar 2021:

ESAA forlænger online talentudvikling frem til 28. februar:

På baggrund af de aktuelle corona restriktioner fra myndighederne forlænger ESAA online træningen til 28. februar 2021.

Det betyder at alle ESAA udøvere har mulighed for følgende træning:

 • Disciplinspecifik on-line træning, koordineret af de enkelte discipliner. Herunder ugentlig personlig kontakt med din koordinator/træner.
 • On-line basis træning tirsdag og torsdag morgen med ESAA fysioterapeut Simon Høj. Tilmelding her
 • On-line fysioterapi. Booking her
 • Individuel vejledning i styrketræning/fysisk træning ved fysisk træner Anders Holm-Nielsen. Herunder hjælp til udfærdigelse af programmer. Kontakt Anders på  andersh-nielsen@hotmail.com
 • Individuel vejledning om Dual Career. Kontakt ok@esaa.dk
 • Individuel vejledning hos ESAA sportspsykologer. Kontakt ok@esaa.dk
 • Individuel kostvejledning hos ESAA sportsernæringskonsulent. Booking her

 

For professionel sport gælder særlige regler, blandt andet omkring brug af styrketræningsfaciliteter. Kontakt din træner eller sportschef, for yderligere information.

Som et yderligere supplement til ovenstående har ESAA lagt inspirationsmateriale tilgængeligt på hjemmesiden:

Inspiration og træningsvideoer

Motivation! Inspirationsmateriale til udøvere, forældre og trænere

Det er vores forventning, at alle ESAA udøvere deltager i et af ovenstående tilbud hver tirsdag og torsdag morgen.

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning omkring din corona-træning er du velkommen til at kontakte din ESAA koordinator/træner, eller ESAA´s fysiske trænere/fysioterapeuter (kontaktoplysninger på www.esaa.dk) . Du er også velkommen til at kontakte Ole Keldorf, ESAA sportschef på ok@esaa.dk

God træning!

----------------------------------------------------

18. Januar 2021

Med baggrund i de nyeste coronarestriktioner, er vi nødsaget til at forlænge nedlukning af al ESAA træning med fysisk fremmøde til og med  7. februar 2021

Online træningen kører som hidtil - dvs både online basistræning / disciplinspecifik træning og individuel vejledning. Dette gælder også fysioterapi

Alle ESAA udøvere forventes at deltage i virtuel træning tirsdag og torsdag morgen i morgentræningstiden. Enten virtuel basistræning eller virtuel disciplinspecigik træning.

Alle ESAA trænere står til rådighed med råd og vejledning til udøverne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. januar 2021

Godt Nytår!

I morgen tidlig, tirsdag den 5. januar, er vi klar med en ny omgang corona tilpasset træning.

Det er vores håb og intension, at vi i de næste 2 uger lykkes med at intensivere on-line træningen og virtuel rådgivning og vejledning, forhåbentlig til motivation og gavn for alle ESAA udøvere.

Virkeligheden er stadig at al indendørs ESAA træning lukket ned på grund af corona restriktioner. Udendørs ESAA træning gennemføres i en corona tilpasset version, og en række idrætsgrene, som normalt træner indendørs, vil rykke træningen udendørs. Styrketræning, basistræning og fysioterapi vil også blive on-line baseret.

Du vil via din ESAA koordinator og ESAA træner få besked om, hvilket træningsset-up du bliver en del af, og hvordan det gennemføres i din idræt.

Desuden kan du orientere dig på nedenstående links:

On-line talentudvikling

Regler for hvem der kan bruge styrketræning (professionel sport) 

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning omkring din corona-træning er du velkommen til at kontakte din ESAA koordinator/træner, eller ESAA´s fysiske trænere/fysioterapeuter (kontaktoplysninger på www.esaa.dk) . Du er også velkommen til at kontakte Ole Keldorf, ESAA sportschef på ok@esaa.dk

Sidst men ikke mindst en reminder: Vedholdenhed er en afgørende faktor i talent- og  elitesport.  Ny hjerneforskning peger på, at op mod 80 procent af al succes i livet skyldes vedholdenhed, eller sagt med en one-liner: ”80 percent of success is showing up” (Woody Allen).

God træning!

-----------------------------------------------------------------------------

10. dec2020:

ESAA indendørs morgentræning er lukket ned indtil 3. januar 2021. (Det vil dog være muligt i enkelte tilfælde at gennemføre udendørs træning i små grupper på max 10. Uden adgang til omklædning og bad/toilet)

Der gennemføres virtuel træning i flere sportsgrene - kontakt din træner for info herom

Læs mere om træning og fys her

ESAA busserne kører IKKE i uge 50 og 51

ESAA kontoret arbejder hjemmefra - men du kan træffe os på

 • Ole Keldorf: oke@aarhus.dk / 29208386
 • Ulla Kolding: koul@aarhus.dk / 41854182

----------------------------------------------------------------------------

3. december 2020

 1. Der er krav om mundbind, når man går ind til og ud fra morgentræning. Alle medbringer selv mundbind. Krav om mundbind i ESAA bussen gælder stadig. 
 2. ESAA styrketræning (både i nord og syd) deles i 2 hold, da der nu kun må være 20 personer i styrkelokalet og 10 i cardio
 • kl 07.30-8.25: udøvere på ungdomsuddannelse
 • Kl 08.30-09.25: udøvere i folkeskolens talentklasser

Omklædning: vi anbefaler stadig at man klæder om hjemmefra, idet der er meget begrænset plads i omklædningsrummene ved TD styrke på Ceres Park

Man kan  ikke deltage i ESAA morgentræning eller andre ESAA tilbud, som kræver fysik tilstedeværelse, hvis:

 1. Man er smittet med corona
 2. Har symptomer på corona
 3. Har været i ”nærkontakt” med en person, der er konstateret smittet med Corona. Nærkontakt betyder, at have været sammen med vedkommende inden for 1 meter i mindst 15 minutter.

Hvis du som udøver er omfattet af ovenstående skal du gå i karantæne og lade dig teste.

Du  kan komme til ESAA træning igen efter følgende retningslinjer:

 1. Hvis du ikke haft symptomer : 7 dage efter testtidspunkt.
 2. Hvis du har haft symptomer: skal du være symptomfri i 48 timer

I forlængelse heraf opfordrer vi  alle til omhyggeligt at følge såvel myndigheds anbefalinger og restriktioner som lokale anbefalinger og restriktioner, og i øvrigt at passe på hinanden.

For yderligere oplysninger - tjek www.coronasmitte.dk

--------------------------

GENERELT:

Vi skal fastholde balancen mellem på den ene side et stærkt ønske om at træne og den anden side et krav om, at alle corona restriktioner skal overholdes. Når vi lykkes med det, kan vi fortsætte træningen og talentarbejdet.

SÅ HUSK:

 • Ingen fremmøde, hvis du er syg/småsyg
 • Hold afstand i træningssessionerne
 • Brug håndsprit inden og i løbet af træningen
 • Brug af mundbind er obligatorisk i ESAA bussen for både chauffør og passagerer. Du medbringer selv
 • Omklædning efter morgentræning kan kun ske, hvis de lokale forhold tillader det (antal udøvere i omklædning /afstand osv. I forhold til corona) – spørg din ESAA koordinator!
 • Hvis du er testet positiv for corona, skal du straks underrette dit træningsmiljø og ESAA

Se Aarhus Kommunes information - Særligt til unge 

Det er muligt at bestille tider til fysioterapi – ligesom lægeordning og mentaltrænerordning kører. Man vil i disse situationer blive mødt af personale med mundbind.