Info-møde DUAL CAREER videregående uddannelse

ESAA inviterer i samarbejde med Aarhus Universitet/AU Elitesport, VIA Elitesport og Erhvervsakademi Aarhus og Team Danmark til et informationsmøde omkring mulighederne for Dual Career - elitesport og videregående uddannelser - i Aarhus.

Invitationen gælder foruden elitesportsudøvere også sportschefer, talentchefer, trænere og andre med interesse i at høre mere om Dual Career og mulighederne for at kombinere elitesport og videregående uddannelse i Aarhus – primært rettet mod optagelse i uddannelsesåret 2022/23.

Mødet afholdes onsdag den 2. marts 2022 kl. 16.30-18.00

Ceres Arena lok. 23 - Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C

På mødet vil der være mulighed for at møde repræsentanter de tre uddannelsesinstitutioner samt Team Danmark og ESAA.

Agenda:

  • Præsentation af muligheder for at kombinere Elitesport og videregående uddannelse i    Aarhus Kommune v/Ole Keldorf, Sportschef ESAA
  • Aarhus Universitet & Arkitektskolen Aarhus – præsentation af muligheder v/ Jens Bundgaard, leder AU Elitesport
  • VIA University College præsentation af muligheder v/Tue Fisker, Projektkoordinator VIA Elitesport
  • Erhvervsakademi Aarhus præsentation af muligheder v/ Peter Busch Christiansen, adjunkt EAAA
  • Team Danmark med præsentation af TD´s Dual Career støttemuligheder
  • Praktiske oplysninger omkring ansøgningsfrister og procedurer
  •  

Afslutningsvis vil der være muligheder for individuelle spørgsmål til såvel repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner som Team Danmark og ESAA.

Af hensyn til det praktiske arrangement vil det være fint, hvis du vil sende en mail til ok@esaa.dk, hvis du ønsker at deltage og gerne med antal deltagere.

Er der spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte Ole Keldorf, ESAA 29208386 – ok@esaa.dk