Info-møde DUAL CAREER videregående uddannelse

Invitationen til sportschefer, talentchefer, trænere, udøvere og andre som er interesserede i at høre mere om Dual Career og muligheder for at kombinere elitesport og videregående uddannelse i Aarhus – primært rettet mod optagelse i uddannelsesåret 2021/22

Mødet afholdes mandag den 22. februar 2021 kl 17.00. 

På mødet vil der være mulighed for at møde repræsentanter fra de tre uddannelsesinstitutioner samt Team Danmark og ESAA. Den endelige mødeform afhænger af de til den tid gældende coronarestriktioner, og kummunikeres her på siden og på FB.

Agenda:

  • Velkommen: Præsentation af muligheder for at kombinere Elitesport og videregående uddannelse i Aarhus Kommune v/Ole Keldorf, Sportschef ESAA
  • Aarhus Universitet / AU elitesport– med præsentation af muligheder v/ Jens Bundgaard, leder AU elitesport
  • VIA University College med præsentation af muligheder v/Tue Fisker, Projektkoordinator VIA Elitesport
  • Erhvervsakademi Aarhus med præsentation af muligheder v/ Peter Busch Christiansen, adjunkt EAAA
  • Team Danmark v/ Magnus Wonsyld
  • Praktiske oplysninger omkring ansøgningsfrister og procedurer

Afslutningsvis vil der være muligheder for individuelle spørgsmål til såvel repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner som Team Danmark  og ESAA.