ESAA året

Der er således ingen ESAA træning i følgende uger:

Uge 42 2018 (Efterårsferie)

Uge 52 2018 (Juleferie - sidste ESAA træning 20/12)

Uge 7 2019 (Vinterferie)

Uge 16 2019 (Påskeferie)

Sidste ESAA træning før sommerferien er torsdag den 6. juni 2019 (uge 23)