3- årigt HF for Team Danmark elever
2- årigt HF for ESAA elever

HF+ er en ungdomsuddannelse, der giver dig chancen for at kombinere et liv med talentsport og ungdomsuddannelse.

På Viby Gymnasium er der tre muligheder for at kombinere sport med en ungdomsuddannelse.

HF+ er en linje for:

  • 3-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
  • 2-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
  • 2-årigt HF for ESAA-godkendte elever


Man kan optages både fra 9. og 10. klasse på HF+

Hvad vil HF+ kunne tilbyde:

  • En HF-uddannelse i et gymnasialt ungdomsmiljø
  • Plads til ESAA-organiseret morgentræning tirsdag og torsdag (for både Team Danmark- og ESAA-godkendte elever)
  • Nogle fag afvikles som turboforløb
  • Undervisningen er planlagt således, at man det første år for det meste kun møder 2 fag pr. dag
  • Intelligente lektier – en stor del af forberedelsen/lektierne foregår det første år i løbet af selve undervisningen
  • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med skolens Team Danmark/ESAA-koordinator

 

Tjek HF folderen her

Link til HF+ på Viby Gymnasium:

HF+ – Viby Gymnasium


Fag på HF+


Du kan selv være med til at udforme din uddannelse på HF+.

De obligatoriske fag er: Dansk A, Engelsk B, Matematik C, Kultur- og samfundsfagsgruppe (består af Historie B, Religion C og Samfundsfag C), Naturvidenskabelig faggruppe (består af Biologi C, Kemi C og Geografi C) og Mediefag C / Idræt C / Billedkunst C

På både Team Danmark- og ESAA-linjen udbyder vi to fagpakker: Samfundsfag B og Psykologi C / Biologi B og Psykologi C
Derudover skal du som valgfag vælge 1 af følgende fag: Matematik B, Kemi B, Biologi B, Samfundsfag B, Idræt B, Tysk Fortsætter B og Religion B.