På grund af coronarestriktionerne kan Try Out og åben træning kan desværre ikke gennemføres.

Vi  vil i  videst mulig omfang tilvejebringe de nødvendige informationer fra sportslige anbefalinger, samtaler med relevante trænere/sportschefer og evt. videomateriale

Hvis vi  mangler informationer om den enkelte ansøger, vil vi  tilvejebringe dem. Ingen får afslag pga manglende informationer!