Åben træning: Alle planlagte åbne træninger er aflyst pga corona

Try Out:  Alle Try Out er aflyst frem til foreløbigt 7. februar 2021 – og vi  vil i  videts muligt omfang tilvejebringe de nødvendige informationer fra sportslige anbefalinger og samtaler med relevante trænere/sportschefer.

Hvis vi  mangler informationer om den enkelte ansøger, vil vi  tilvejebringe dem. Ingen får afslag pga manglende informationer,