Skoleudtalelsen giver et skolefagligt billede af udøveren, og kommer i spil i forbindelse med overgangen til den nye skole.

Med skoleudtalelsen har den nye skole et redskab til at sikre en god overgang for den enkelte udøver. 

Skoleudtalelsen udfyldes af udøverens nuværende kontaktlærer

Udøverens skolefaglige standpunkt har ikke indflydelse på, om man kan blive optaget på ESAA

Skabelon til skoleudtalelsen kan downloades her fra uge 46