Ansøgning til en ungdomsuddannelse

Hvis du vil søge om optagelse på ESAA på Ungdomsuddannelse skal du:

 • Afklare, om du vil søge et 3 årigt forløb, eller om du vil søge et forlænget forløb på 4 år.

  • En forlænget ungdomssuddannelse kræver en sportslig anbefaling fra Team Danmark.
  • Ansøgning om Team Danmark godkendelse sker via www.teamdanmark.dk
  • Ansøgningsfrist til Team Danmark offentliggøres senere
  • Hvis du opnår Team Danmark godkendelse til forlænget ungdomssuddannelse tæller denne som din sportslige anbefaling.

Hvis du ikke søger forlænget ungdomsuddannelse skal du:

 • Anskaffe en sportslig anbefaling fra din klub eller forbund. 
 • Skabelon for den sportslige anbefaling kan downloades her fra november 2018
 • Udfylde ansøgning om optagelse på ESAA den elektroniske formular. 

  • Hvis du ønsker morgentræning, skal du ansøge om optagelse på ESAA uanset om du har Team Danmark godkendelse eller ej.
  • Ansøgningen sendes online 
  • Du modtager på mail en kvittering for ansøgning - gem denne!                                                                                                                                     
 • Alle ansøgninger behandles i sportslige bedømmelsesudvalg bestående af ESAA, klubber og forbund.
  • Ansøgere med Team Danmark godkendelse er også garanteret ESAA´s sportslige godkendelse.
 • Du modtager på mail svar fra ESAA 
 • Bliver du godkendt til ESAA skal du ansøge om optagelse på den uddannelses institution du søger optagelse på via www.optagelse.dk.
  • Under bemærkninger noteres, at du er godkendt af ESAA  og /eller Team Danmark til optagelse