Generelt:

  • Udøvere i folkeskolens talentklasser deltager på ESAA uden egenbetaling.
  • Udøvere på efterskole, højskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse har en årlig egenbetaling på 4000 kr.

Se nedenstående eksempel.

Egenbetalingen for at være ESAA-elev på ungdomsuddannelse er 4.000 kr. 

(Efterskole regnes som ungdomsuddannelse i ESAA regi, og efterskoleelever har derfor også en egenbetaling 4000 kr.).

Egenbetalingen dækker den samlede pakke med morgentræning, administration, halleje, træningstøj, skadesdiagnosticering ved fysioterapeut, events og kurser, samt adgang til styrketræning med instruktion.

Det er ikke muligt at differentiere egenbetalingen i forhold til benyttede ydelser; dvs egenbetalingen er uafhængig af, om udøveren fx bestiller sin tøjpakke, benytter fysioterapi eller deltager i kurser.

Egenbetalingen vil blive opkrævet som én ESAA-licens á 1000 kr  +  2 rater á 1500 kr. 

Licens

ESAA Licens på 1000 kr. skal betales i slutningen af juni for at bekræfte din fortsatte deltagelse / optagelse på ESAA.

Rate 1 og rate 2

Opkræves i løbet af skoleåret.

Bemærk at ESAA licens og morgentræning betales forud og kan ikke refunderes.


Udøvere over 18 år vil modtage opkrævninger i egen e-boks.

Udøvere under 18 år modtager opkrævninger i forældres e-boks (af administrative årsager vil atleter, som er startet på ESAA tidligere end 2016-17, dog fortsat modtage opkrævning i egen e-boks).

Altså..

Udøvere i folkeskolens talentklasser deltager på ESAA uden egenbetaling.

Udøvere på efterskole, højskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse har en årlig egenbetaling på 4000 kr..