Hvad er ESAA?

ESAA tilbyder, i samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner og eliteklubber, mulighed for at kombinere uddannelse og elitesport i Aarhus.
Helt konkret kan vi tilbyde dig morgentræning tirsdag og torsdag kl. 08.00-09.30 i skoleåret + en kursusrække + styrketræning + events + tøj + hjælp til skadesdiagnosticering. Dette er betinget af dit sportslige niveau og uddannelsesvalg.

Med udgangspunkt i Ceres Park og Arena og de omkringliggende haller er der etableret et elitemiljø med nogle af landets bedste trænere og topmoderne faciliteter inden for 18 sportsgrene. Der er mulighed for at lave aftaler for aktive fra andre end de 18 udpegede sportsgrene.

ESAA er et partnerskab mellem lokale klubber, byens uddannelsesinstitutioner, Team Danmark og DIF, og partnerskabet er forankret i Aarhus Kommune ved fonden Eliteidræt Aarhus.

ESAA skal skabe rammerne for optimal uddannelse og udvikling af talentfulde udøvere på vej mod en eliteidrætskarrierre. ESAA skal sikre at uddannelse og sport hænger sammen for den enkelte udøver.

Aarhus skal på den måde ikke kun kunne tage kampen op med andre kommuner, men blive landets førende by indenfor talentudvikling. Dette gøres naturligt ved at udnytte de eksisterende faciliteter og samarbejdspartnere i en integreret løsning. Her tænkes specielt på Team Danmarks Elitelandsby i Aarhus.

Gennem udviklingen af ESAA får Aarhus mulighed for at fastholde de største talenter inden for de enkelte idrætsgrene og vil på sigt kunne tiltrække talenter fra hele landet.

ESAA skal være kvalitet og sans for det hele og det enkelte menneske. Der skal være kvalitet i det sportslige tilbud, og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne skal fungere, således at udøverne oplever sammenhæng i hverdagen.

ESAA slog i 2011 dørene op for sit eget kollegium. Her får en række atleter egen bolig og fællesfaciliteter, for derigennem at styrke talentudviklingsmiljøet og at lette deres travle hverdag - både praktisk og socialt - og med fokus på en effektiv logistik. Kollegiet er placeret centralt i forhold til skole og idrætsfaciliteter i det tidligere sportshotel på Atletion.

ESAA-projektet blev søsat i 2006 og har siden vokset sig større. Du kan følge med i udviklingen på Facebook og www.esaa.dk, der bliver opdateret løbende.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.