Retningslinjer for ansøgning til Oluf Nielsen Fonden

Fonden har til formål at støtte idrætsarbejdet i Aarhus Kommune.

Der kan pt. ydes støtte til:

  • ESAA stipendiater.

Alle ansøgninger skal fremsendes gennem træner eller udøvers idrætsforening. Kun foreninger under Idrætssamvirket i Aarhus har mulighed for støtte. Der kan ansøges til enkeltpersoner eller grupper, der går ind under ovenstående beskrivelse.

Ansøgningsfrist:

Løbende. Behandlingstiden er ca. 4 uger.

Ansøgninger til fonden skal fremsendes i god tid forud for deltagelse. Ansøgningsskemaet nedenfor skal udfyldes og blandt andet indeholder følgende punkter:

  • Deltagelsens idrætslige formål
  • Tidspunkt og sted
  • Deltagerantal
  • Udgifter ved deltagelse (specificeret budget)
  • Ansøgte eller opnåede tilskud fra anden side til samme aktivitet

 

Bemærk at ansøgningen skal fremsendes elektronisk til Eliteidræt Aarhus 

Baggrund for Fonden

Til minde efter tidligere Rådmand Oluf Nielsen, er der stillet en fond til rådighed for Eliteidræt Aarhus (oprindeligt til Aarhus Idrætspark). 

Fonden støtter idrætsarbejdet i Aarhus Kommune og omkring Aarhus Idrætspark (Ceres Park). Oluf Nielsen Fonden forvaltes af Fonden Eliteidræt Aarhus (EIA) og ledes af EIA's bestyrelse. Ca. to gange årligt mødes fondens bestyrelse for at behandle ansøgninger og varetage fondens interesser. Fonden uddeler regelmæssigt mindre legater til lokale sportsudøvere og trænere.