Proceduren for at få kraftcenterstøtte er opdelt i to dele. 

For at komme i betragtning til Eliteidræt Aarhus' kraftcenterstøtte skal eliteklubber/organisationer udfylde:

SATE-analysen (Sportslig Analyse af Talent- og Træningsmiljø) og pointskemaet udfyldes af den enkelte klub/organisation. Analysen og skemaet giver mulighed for at beskrive og evaluere talent- og elitearbejdet i klubben/organisationen, ligesom analysen og skemaet kan bruges som redskab i den fremtidige klub/organisations udvikling.

Med baggrund i SATE-analysen og pointskemaet vurderer Eliteidræt Aarhus, i samarbejde med den ansøgende klub/organisation, det sportslige niveau og træningssetup samt talent- og elitemiljøet. Med udgangspunkt i denne vurdering afgør Eliteidræt Aarhus om klubben/organisationen kan komme i betragtning til økonomisk støtte   

Ansøgning til kraftcenterstøtte
Ansøgningen udfyldes af klubben/organisationen, når SATE-analysen er udarbejdet. Ansøgningsskemaet til et ønsket projekt skal udfyldes med projektbeskrivelse og budget for projektet.

Når ansøgningsskemaet er udfyldt vedhæftes ansøgningen i ansøgningsformularen     

Eliteidræt Aarhus modtager ansøgninger to gange årligt (maj og november) og udbetalingen af bevilligede beløb sker efter aftale. 

Ansøgninger behandles efter hver ansøgningsrunde, og behandlingen tager ca 4 uger.

Deadlines for kraftcenteransøgningen er:

1. hverdag i maj kl. 12.00

1. hverdag i november kl. 12.00

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen vil der fra Eliteidræt Aarhus' side kunne opstå behov for uddybende møder, vejledning, afklaring af regnskab/økonomi osv.

For overhovedet at komme i betragtning til at kunne ansøge, er det et krav, at SATE-analysen er udfyldt, og herefter godkendt af Eliteidræt Aarhus (gælder kun for nye ansøgere).