Gå til hovedindhold

Kraftcenter støtte

Læs mere om Kraftcenter støtte

 • Læs op

Indhold

  Proceduren for at få kraftcenterstøtte er opdelt i to dele. 

  For at komme i betragtning til Eliteidræt Aarhus' kraftcenterstøtte skal eliteklubber/organisationer udfylde:

  SATE-analysen (Sportslig Analyse af Talent- og Træningsmiljø) og pointskemaet udfyldes af den enkelte klub/organisation. Analysen og skemaet giver mulighed for at beskrive og evaluere talent- og elitearbejdet i klubben/organisationen, ligesom analysen og skemaet kan bruges som redskab i den fremtidige klub/organisations udvikling.

  Med baggrund i SATE-analysen og pointskemaet vurderer Eliteidræt Aarhus, i samarbejde med den ansøgende klub/organisation, det sportslige niveau og træningssetup samt talent- og elitemiljøet. Med udgangspunkt i denne vurdering afgør Eliteidræt Aarhus om klubben/organisationen kan komme i betragtning til økonomisk støtte.

  SATE analyse og pointskema

  Ansøgning til kraftcenterstøtte

  Ansøgningen udfyldes af klubben/organisationen, når SATE-analysen er udarbejdet. Ansøgningsskemaet til et ønsket projekt skal udfyldes med projektbeskrivelse og budget for projektet.

  Når ansøgningsskemaet er udfyldt vedhæftes ansøgningen i ansøgningsformularen     

  Eliteidræt Aarhus modtager ansøgninger to gange årligt (maj og november) og udbetalingen af bevilligede beløb sker efter aftale. 

  Ansøgninger behandles efter hver ansøgningsrunde, og behandlingen tager ca 4 uger.

  Ansøgning til kraftcenterstøtte

  Deadlines for kraftcenteransøgningen er:

  1. Maj kl. 12.00

  1. November kl. 12.00

  I forbindelse med behandlingen af ansøgningen vil der fra Eliteidræt Aarhus' side kunne opstå behov for uddybende møder, vejledning, afklaring af regnskab/økonomi osv.

  For overhovedet at komme i betragtning til at kunne ansøge, er det et krav, at SATE-analysen er udfyldt, og herefter godkendt af Eliteidræt Aarhus (gælder kun for nye ansøgere).

  SATE analyse og pointskema

  Her findes skabelonen til SATE-analysen og pointskemaet.

  Ansøgning til kraftcenterstøtte

  Her kan du ansøge om kraftcenterstøtte.

  Sportsgrene

  Her kan du finde en liste over sportsgrene/foreninger der har ansøgt om kraftcenter støtte

  Sidst opdateret: 1. marts 2024