Team Danmarks madordning er for de elitesportsudøvere, som er godkendt af Team Danmark til at deltage i ordningen.

Der arbejdes pt på en ny spiseordning for udøvere i Aarhus. Der vil komme mere info, når en ny aftale træder i kraft