På baggrund af Team Danmarks NEC rapport fra 2017, arbejdes der på at etablere et NEC i Aarhus. Et tæt samarbejde mellem Team Danmark, DIF, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og VIA University College skal skabe de optimale muligheder for at udvikle elitesporten i både Aarhus, men også i hele regionen. 

Et NEC i Aarhus skal være med til at styrke rammerne for regionens elitesport og optimere de daglige træningsforhold for eliteudøverne. Sammen med byens specialtræningsfaciliteter skal et NEC være samlingspunkt for byens talent- og elitesport, hvor samarbejde mellem udøvere, trænere, klubber, forbund og videnscentre skal skabe synergieffekter mellem samarbejdspartnerne og dermed bidrage til at videreudvikle udøvere til allerhøjeste internationale niveau.

Det er en længerevarende proces, og arbejdsgruppen, bestående af repræsentanter fra de forskellige samarbejdspartnere, arbejder målrettet på at færdiggøre 1. del af materialet ultimo 2018. 

Du kan læse mere om hele NEC projektet på Team Danmarks hjemmeside

 

Forslag til indhold i et NEC (jævnfør NEC rapporten)