Opdatering 04-08-2021

Ændringer i restriktionerne for brug af Team Danmark styrketræningslokale på Ceres Park og Arena.

Gældende fra den 9. august 2021, vil styrketræningslokalerne kunne blive benyttet af alle grupper, såfremt de kan fremvise et gyldigt coronapas på forespørgsel.
Det betyder, at gruppe 1 forsat kan træne, som de hidtil har kunne, derudover kan gruppe 2 nu også træne.

Gruppe 2 indeholder:

  • TD godkendte atleter til ungdomsuddannelser
  • ESAA-atleter
  • Aarhus udøvere
  • Deltagere på kraftcentrene

Der må fortsat maksimalt opholde sig 50 personer til styrkelokalet og 10 i cardiolokalet, og alle, der benytter træningsfaciliteterne, skal kunne fremvise gyldigt coronapas på forespørgsel.

Alle der benytter styrkefaciliteterne skal rydde op efter sig selv, og alle stationer og udstyr man har benyttet, skal sprittes af efter brug.

 

Opdatering 17-03-2021
FORLÆNGELSE AF STYRKETRÆNINGSSÆSONEN

Grundet de længerevarende nedlukninger af TD styrketræning både i foråret 2020 og vinteren 2020/2021, er det besluttet, at den nuværende styrketræningssæson løber frem til 31. december 2021 fremfor 31. august.

Det betyder, at klubaftaler og medlemskaber som Aarhusudøver først skal fornyes ved årsskiftet.

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte Eliteidræt Aarhus på chpf@aarhus.dk.

GRUPPE 1:
- Atleter, hold og grupper som er en del af øverste nationale ligaer & konkurrenceniveau, men kun for DIF-anerkendte idrætsgrene
(Incl. 1.div herre & dame-fodbold, 2.div herre-fodbold og 1.div herre & dame-håndbold)
- Atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau og alle seniorlandshold, men kun for DIF-anerkendte idrætsgrene
- Team Danmark indplacerede atleter på bruttogruppelisterne og på OL/PL bruttolisterne
Bemærk at det kun er seniorhold, der er dækket i gruppe 1!
 
Hvis du tilhører gruppe 1 kan du således træne i styrkelokalet efter de gældende regler.
Det er din leder/træner der i samråd med Eliteidræt Aarhus afgør om du kan træne.
Du skal derfor kontakte din træner/leder, og få endelig accept.
 
GRUPPE 2:
- TD godkendte atleter til ungdomsuddannelser
- ESAA-atleter
- Aarhus udøvere
- Deltagere på kraftcentrene
 
 
De allerede gældende retningslinjer for antallet af udøvere i lokalet gælder stadig.
Det betyder, at der højest må være 50 i styrketræningslokalet og 10 i cardiolokalet.
 
Husk at hold afstand til andre udøvere i lokalet og sprit af efter brug.
Føler du dig sløj, har hoste eller lign., skal du naturligvis ikke møde op til træning.

Kontrolleret adgang

For at få adgang til styrketræningslokalerne, skal udøverne have en personlig adgangsbrik. Den personlige adgangsbrik udleveres og administreres af Eliteidræt Aarhus.

Udøvere der kan få adgang:

  1. Team Danmark udøvere
  2. ESAA udøvere
  3. Udøvere inkluderet i kraftcenter-/klubaftaler
  4. "Aarhus udøvere" (Udøvere skal være fyldt 18 år)

Betaling og registrering foregår online og gennem netbank.

Der betales et depositum for adgangsbrikken på 250 kr.

Har du spørgsmål til bestilling eller modtagelse af styrketræningsbrik, er du velkommen til at kontakte Eliteidræt Aarhus på chpf@aarhus.dk.

Ansøg om adgang:


Folkeskolens talentklasser
Udøvere i folkeskolens talentklasser kan få adgang til lokalet i forbindelse med morgentræning tirsdag og torsdag. Adgang derudover er betinget af, at udøveren er sammen med og under ledelse af en ansvarlig og adgangsgodkendt træner.
Aldersgrænsen til lokalet er på 16 år. Dog kan udøvere i folkeskolen træne under ledelse af en adgangsgodkendt træner i bestemte tidsrum (dog minimum 13 år)

Medbring brikken til hver træning
Alle, der er i styrketrænings- og kredsløbsrummet skal være indehavere af en elektronisk brik. Brikken skal medbringes til hver træning, både for at kunne komme ind i styrketrænings- og kredsløbsrummet, og for at kunne fremvise den ved den regelmæssig kontrol. 

Glemt brik og misbrug
Hvis brikken glemmes, må træningen som udgangspunkt ikke udføres.

Trænes der i lokalerne uden  en elektronisk brik, kan udøveren bortvises med omgående virkning. 

"Udlånes"  brikken til en anden person eller lukkes ikke-godkendte personer ind i lokalet, bliver udøveren indberettet til Team Danmark og adgangsbrikken inddrages første gang i 1 måned - efterfølgende gange i 6 måneder.

Trænes der under Team Danmark hold/samlinger skal udøveren være ifølge en adgangsgodkendt træner, der er ansvarlig for, at alle de aktive i gruppen har det aftalte/godkendte niveau, da adgangsbrikken ellers kan blive annulleret.

Der gøres opmærksom på, at lokalerne er videoovervågede

Returnering af brik og depositum

Brik afleveres på Eliteidræt Aarhus´ kontor på Atletions 2. Sal sammen med udøverens bankoplysninger (reg.nr/kontonr.), hvorefter depositummet på 250 kr. returneres.