For at få udbetalt de tildelte midler, er det nødvendigt, at vi modtager en kopi af bilagene for den afholdte aktivitet.

Det vil sige, når støttemidlerne er anvendt til den pågældende aktivitet, sendes bilaget med udgifter til kontoret. Det oplyste cvr & kontonummer, som foreningen har oplyst, benyttes.Bemærk det er kun foreningerne, der kan modtage udbetalingerne.

Ved spørgsmål kontakt Eliteidræt Aarhus.