Formål

Tildelinger fra Royal Casino (AIF) har til formål at fremme talentudviklingen i Aarhus Kommune, og midlerne gives til ikke-professionelle talenter, og er betinget af Aarhus Kommunes fortsatte engagement i Eliteidræt Aarhus.

Ansøgningskriterier og udvælgelsesprocedure:

Eliteidræt Aarhus udvælger støttemodtagere blandt ansøgninger fra relevante talentprojekter i byens idrætsliv.

Ansøgninger, der opfylder nedenstående krav udvælges primært:

 • Projekter for udøvere i alderen 16-22 år
 • Projekter for klubber, der er en del af ESAA og talentkraftcentrene i Aarhus
 • Projekter omhandlende støtte til internationale turneringer, dog ikke officielle mesterskaber

På baggrund af ansøgningerne vil Eliteidræt Aarhus udvælge de projekter, der kan opnå støtte.

Der ydes blandt andet støtte til projekter med internationalt fokus fx:

 • Træningsophold for enkeltpersoner eller hold samt tilknyttede trænere.
 • Tværfaglige talentudviklingsprojekter indeholdende erfaringsudveksling.
 • Ansættelse af førende talenttrænere/coaches.  

Ansøgning og indholdskrav

Ansøgere skal udfylde nedenstående ansøgningsskema, der skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse og baggrundsinformation
 • Formålet med midlerne, der ansøges til
 • Personer/gruppe der specifikt ansøges til
 • Sportslige forventninger/konsekvenser af ansøgningen
 • Budgetoverslag til forventede udgifter
 • Ansøgte eller opnåede tilskud fra anden side til samme aktivitet
 • Andet

Uddeling af støtte finder sted én gang årligt, og næste deadline for ansøgning er 1. september. Ansøgningen sendes på mail til Eliteidræt Aarhus til: sw@aarhus.dk

Offentliggørelse af støttemodtagere

Aarhus Idrætsfond er én gang årligt vært for offentliggørelsen af støttemodtagere. Eliteidræt Aarhus vil stå for invitation mv. til arrangementet, hvor pressen også vil være inviteret.

 Billedresultat for royal casino