Kraftcenter støtte

Proceduren for at søge kraftcenter-støtten er inddelt i tre faser

For at komme i betragtning til EIA’s kraftcenter-støtte skal eliteklubber/organisationer udfylde:

FASE 1
Udfyldes med generelle fakta-oplysninger for den ansøgende klub  

FASE 2
SATE-analysen (Sportslig Analyse af Talent- og Træningsmiljø), der ligeledes udfyldes af den enkelte klub/organisation. Her har klubben mulighed for at beskrive klubbens talent- og elitearbejde, ligesom klubben kan bruge analysen som redskab i klubudviklingen.

Med baggrund i SATE-analysen vurderer EIA i samarbejde med den ansøgende klub, det sportslige niveau og  træningssetup samt talent- og elitemiljøet. Med udgangspunkt i denne vurdering afgør EIA om klubben kan komme i betragtning til økonomisk støtte   

Når SATE-analysen er godkendt, sendes den egentlige ansøgning (fase 3)

FASE 3
Ansøgning udfyldes af klubben/organisationen, når SATE-analysen er godkendt af EIA  

Mindst én gang årligt skal støtteberettigede eliteklubber opdatere de registrerede oplysninger (normalt inden indlevering af ansøgning)

EIA modtager ansøgninger to gange årligt og udbetaling af bevilligede beløb sker efter aftale. Beløbet bliver som udgangspunkt udbetalt samme år som det bliver bevilliget.

Ansøgninger behandles efter hver ansøgningsrunde, og behandlingen tager ca 4 uger.

Deadlines for ansøgning er:

1. mandag i maj kl 12.00

1. mandag i november kl 12.00

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen vil der fra EIA's side kunne opstå behov for uddybende møder, vejledning, afklaring af spørgsmål osv. For overhovedet at komme i betragtning til at ansøge samt få vejledningsbistand, er det et krav at selvangivelsen og SATE-analysen er udfyldt og godkendt.