Der er en gangvagt på både 1. og 2. sal. Gangvagternes opgaver vil primært være at sikre at de daglige og ugentlige opgaver i køkkenet bliver udført af den køkkenansvarlige. Beboerne kan altid kontakte gangvagterne i dagligdagen, og ved større problemer kan gangvagterne tage fat i kontoret.

Hver beboer indbetaler 20,- til fælleskassen via huslejen, som gangvagterne råder over for at sikre, at beboerne har de nødvendige redskaber på kollegiet