Dato du er forpligtet til at betale husleje til, ifølge lejekontrakten. OBS. Vær opmærksom på, om der ifølge lejekontrakten er 2 eller 3 måneders opsigelse (jævnfør lejekontrakt §11 styk 9) Ved 2 måneders opsigelse kan lejemålet fraflyttes enten d. 1 eller 15 i den gældende måned. Ved 3 måneders opsigelse skal lejemålet fraflyttes d. 1 i den gældende måned. //For questions, please contact the caretaker (Carsten)
AASKO vil forsøge at henvise ny lejer tidligere end den bundne udflytningsdato
Bankoplysninger