Her kan du som VIP tilmelde dig DM Festen (kræver VIP invitation) 

OBS: Fristen for VIP tilmelding til DM Festen er nu overskredet

Ved spørgsmål til DM Festen kan du kontakte Eliteidræt Aarhus på rthk@aarhus.dk