Henrik Larsen
ESAA koordinator
Mobil: 40633528
E-mail: hla79st@gmail.com

 

Kristina Juel Stokkebroe
Faglig ansvarlig og ESAA træner

 

 

   

Caroline Cavallo
ESAA træner (ballet)

 
Læs mere om dansesport her