Staff møderne rummer både generelle temaer i forhold til ESAA og mere specifikke gruppedrøftelser, hvor interessegrupper udveksler erfaringer.

Møderne er fastlagt et år af gangen 

Der er tale om 4 fysiske møder (når dette er muligt,  jvf corona restriktioner) og 4 online møder (TEAMS)

Staff møder i 2022-23

---------------------------------------------------

3. August: Fysisk møde, Kick off, 12.00-15.30- lokale 10 Ceres Arena

5. Oktober: Fysisk møde, 13.30-15.30

16. November: Online, 13.30-14.30

14. December: Fysisk møde, 13.30-15.30

1. Februar: Online, 13.30-14.30

29. marts: Fysisk møde, 13.30-15.30

24. Maj: Online, 13.30-14.30

14. Juni: Fysik møde, 13.30-15.30

--------------------------------------------------------

Tilmelding til næste ESAA STAFF møde

Du kan læse om vores anvendelse af persondata her