Staff møderne rummer både generelle temaer i forhold til ESAA og mere specifikke gruppedrøftelser, hvor interessegrupper udveksler erfaringer.

Møderne er fastlagt et år frem i tiden, og afvikles alle (med mindre andet aftales) kl 13.30-15.30

Staff møder i 2019-20:

  • 07. august 2019 
  • 02. oktober 2019
  • 04. december 2019
  • 05. februar 2020
  • 01. april 2020
  • 03. juni 2020

 

Location for næste møde: Lokale 10, Stadion Alle 70, 8000 Aarhus C

På nedenstående formular bedes du tilkendegive din deltagelse i ESAA Staff møde 02. oktober 2019 kl 13.30-15.30

 

Tilmelding til ESAA STAFF møde