Egenbetalingen dækker den samlede pakke med morgentræning, administration, halleje, træningstøj, skadesdiagnosticering ved fysioterapeut, events og kurser, samt adgang til styrketræning med instruktion.

Det er ikke muligt at differentiere egenbetalingen i forhold til benyttede ydelser; dvs egenbetalingen er uafhængig af, om udøveren fx bestiller sin tøjpakke, benytter fysioterapi eller deltager i kurser.

Egenbetalingen vil  blive opkrævet som 1 ESAA-licens á 1000 kr  +  2 rater á 1500 kr. 

Licens

ESAA Licens på 1000 kr. skal betales i slutningen af juni for at bekræfte din fortsatte deltagelse / optagelse på ESAA.

Rate 1 og rate 2

Opkræves i løbet af skoleåret.

Bemærk at ESAA licens og morgentræning betales forud og ikke kan refunderes.
Værd at vide i forbindelse med udmeldelse:
Alle der er tilmeldt ESAA og har bekræftet tilmeldingen via indbetaling af ESAA licensen (1000 kr.) er som udgangspunkt bundet for deltagelse i et helt skoleår.
Vælger du at melde sig ud i tiden frem til og med 31/12 i et givent år kan du dog nøjes med at betale første rate af morgentræningen (pt. 1500 kr.).
Melder du dig ud i tiden fra nytår og frem til sommerferien, er du bundet af hele gebyret.


Udøvere over 18 år vil modtage opkrævninger i egen e-boks. Udøvere under 18 år modtager opkrævninger i forældres e-boks (af administrative årsager vil udøvere, som er startet på ESAA tidligere ned 2016-17, dog fortsat modtage opkrævning i egen e-boks).

Altså..

Udøvere i folkeskolens talentklasser deltager på ESAA uden egenbetaling.

Udøvere på efterskole, højskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse har en årlig egenbetaling på 4000 kr..