Morgentræningerne for dansesport linjen er typisk struktureret således at der den ene morgen primært trænes i ens egen dansedisciplin i et fælles energifyldt miljø. Vores faglige ansvarlige Kristina Juel Stokkebroe (5-dobbelt verdensmester i Sportsdans) har udviklet et effektivt træningskoncept, hvor eleverne/atleterne i samme lokale - uanset stilart - træner i deres egen disciplin. Vores trænere koordinerer og styre træningsforløbet, og i slutningen af træningen viser danserne hinanden deres aktuelle kunnen på den koreografi man har trænet på netop denne morgen.

Den anden morgen - typisk tirsdag - fokuserer vi på stimuli træning i alternative bevægelses former som er yderst gavnlig for videreudviklingen af alle dansere uanset genre, og som supplement til egen disciplin specifik træning. Pt fokuserer vi på aktiviteterne yoga, ballet samt progressing ballet, men har løbende øje på yderligere relevante emner. Ved nogle af disse træninger samarbejder vi med ESAA balletlinjen til stor fælles gavn for begge linjer.

Endelig har Styrketræning også en stor rolle i vores faste morgentræninger. Team Danmarks fysisk træner, Line Hovgaard, er faglig ansvarlig for dette område, så også disse træninger er målrettet imod gavnlige øvelser og programmer for netop konkurrence dansere.

Ift planlægningen af den konkrete kalender for disse morgentræninger, tilstræbes det at der i opbygningen tages hensyn til nøgle konkurrencer for den enkelte ESAA atlet/elev. Et eksempel på hvordan en sådan halvårsplan kan se ud, kan ses her:

ESAA årshjul – efterår 2020