ESAA’s stærke Fys - team står igen klar til et 2-timers træner-kursus.

Fysioterapeut Morten Frank.

Indhold: 

Håndtering af akutte skade og overbelastning i knæ og ankler - både ift. genoptræning og skadesforebyggelse. 

Derudover kommer der også enkelte tapes til begge regioner.

Program for dagen:

* Introduktion og vejledning i håndtering af skader - både akut opståede

og mere langvarige forløb

* Taping - hvordan lægger jeg som træner en støttende tape?

* Hvordan bruger jeg bedst ESAAs Fys. team?

Praktisk tøj anbefales, da der kan være anledning til at afprøve et par øvelser.

 

Dato: 1. december 2022

Tidspunkt: kl. 13.00-15.00

Location: Lokale 23, Ceres Arena

Tilmelding : 28. november 2022