Forældretalent og talentforældre

Vi oplever på ESAA, at forældre-rollen fylder meget hos talenterne og i familierne, og at rigtig mange forældre tænker meget over, hvordan de kan støtte deres børn mest muligt og bedst muligt.  Det har fået os til at invitere jer til et fyraftensmøde, hvor temaet er forældrerollen i relation til talentudvikling?

Vores intention denne aften er give et input til, hvad er er i spil omkring forældrerollen – og ikke mindst at få en god dialog med jer, og hvad I tænker om jeres rolle i talentudviklingen.

Nogle af de spørgsmål vi vil sætte på agendaen er:

  • Hvordan støtter jeg mit barn, når der er pres på i uddannelsen og/eller sporten
  • Hvordan engagerer jeg mig, så det hverken er for lidt eller for meget?
  • Hvordan agerer jeg, når mit barn er ked af det eller skuffet?
  • Hvordan bidrager jeg til optimale rammer for mit barns talentudvikling?
  • Hvordan kommunikerer jeg med mit barn om store og små emner indenfor for sporten ?
  • Hvordan støtter jeg mit barns drømme og målsætninger?
  • Hvordan støtter jeg mit barn i af træffe gode valg i sporten?

Oplægsholdere: Jakob Freil, Sportspsykolog og Ole Keldorf, Sportschef på ESAA

Målgruppe:  forældre til ESAA udøvere.

Sted: Sportens Hus - træningssalen

Dato og Tid: 17. september 2018 kl. 17.00-18.30

Tilmelding senest mandag den 10. september (er lukket)