Egenbetalingen for at være ESAA-elev på ungdomsuddannelse 2023/24 er 4.500 kr. 

(Efterskole regnes som ungdomsuddannelse i ESAA regi, og efterskoleelever betaler derfor også en egenbetaling 4500,- kr.).

Egenbetalingen dækker den samlede pakke med morgentræning, administration, halleje, træningstøj, skadesdiagnosticering ved fysioterapeut, events og kurser, samt adgang til styrketræning med instruktion.

Det er ikke muligt at differentiere egenbetalingen i forhold til benyttede ydelser; dvs egenbetalingen er uafhængig af, om udøveren fx bestiller sin tøjpakke, benytter fysioterapi eller deltager i kurser.

Egenbetalingen vil blive opkrævet som 1 licens á 1500 kr.  +  2 rater á 1500 kr. 

Licens:  Licens opkræves i juni og bekræfter din fortsatte deltagelse/optagelse på ESAA.

Rate 1 og rate 2: Rate 1 opkræves i august, rate 2 opkræves i januar.

Licens 1500 kr. Opkrævning juni
Rate 1 1500 kr. Opkrævning august
Rate 2 1500 kr. Opkrævning januar

Bemærk: licens + rater opkræves forud og ikke kan refunderes. 


Atleter over 18 år vil modtage opkrævninger i egen e-boks.

Atleter under 18 år modtager opkrævninger i forældres e-boks 

Læs mere om økonomi/opkrævninger i forbindelse med udmeldelse her